Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   IS Dositej – Novi pravilnici

Detalji

 • WEBINAR:5. novembar 2020. godine od 10 časova
 • Predavači:Dragan Tošić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:6.900 (+PDV); detalji o popustima na stranici

IS Dositej – Novi pravilnici

OBJAVLJENI SU NOVI PRAVILNICI ZA OBRAČUN ŠKOLA U NOVOJ ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade:

 • na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali i na najadekvatniji način za  samu školu
 • na koji način pravilno popuniti informacioni sistem Dosijte i kako i koje dokumente dostaviti Školskim upravama i sektorima u Ministarstvu
 • koje su to najčešće greške pri unosu podataka u IS Dositej i kako ih izbeći

Neispravan, zakonski neusklađen obračun broja izvršilaca, podleže reviziji i može da izazove brojne pravno-organizacione probleme u radu ustanove.

 

Predavači na webinaru:

 • Dragan Tošić, ekspert za primenu IS Dositej i obračun škola
 • Vojkan Stanković, stručni saradnik za informatiku i e-poslovanje

 

Novine koje su doneli ovi pravilnici:

 • Od čega zavisi obračun broja izvršilaca?
 • Koji je najefikasniji način formiranja broja i struktura školskih odeljenja?
 • Koje su specifičnosti obračuna izbornih predmeta i pravilnih podela po grupama?
 • Koji je najbolji zakonski usklađen način obračuna slobodnih aktivnosti, produženog boravka i celodnevne nastave, odeljenja nacionalnih manjina i drugih specifičnih odeljenskih struktura?
 • Na koji način najefikasnije obračunati broj i strukturu vannastavnog osoblja u skladu sa inoviranim Pravilnicima o kriterijumima i stnadardima za finansiranje ustanova?
 • Kako na pravilan načinn uneti podatke o obračunu broja izvršilaca u IS Dositej i time uskladiti realno i zvanično prijavljenu strukturu radnog kolektiva ustanove?
 • Kako proveriti da su uneti podaci u IS Dositej usklađeni sa proračunatim brojem izvršilaca?
 • Koji su zakonski definisani rokovi i kako ih eikasno dostići?
 • Koje su to najčešće greške koje se prave i kako ih izbeći?
 • Koje su specifičnosti obračuna osnovnih, srednjih, muzičkih, specijalnih i ŠOOO?

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Zakonski okvir, procedure i uslovi obračuna

 • Koji su aktuelni propisi i na koji način utiču na određivanje broja izvršilaca u novoj školskoj godini?
 • Za koje pozicije se može podneti zahtev Ministarstvu i školskoj upravi i na koji način?
 • Koje su specifičnosti u različitim školama?
 • Od čega zavisi broj i struktura izvršilaca

2) Formiranje odeljenja

 • Gradske i škole sa izdvojenim odeljenjima
 • Načini formiranja odeljenja u različitim školama
 • Prommene broja učenika u odnosu na prošlu školsku godinu
 • Definicija Smetnji u razvoju i invalidititeta pri obračunu odeljenja

3) Pravilna organizacija i određivanje posebnih odeljenja

 • Izborni predmeti i određivanje grupa
 • Podela predmeta na grupe
 • Posebne podele odeljenja
 • Specifična odeljenja u srednjim školama
 • Specifičnosti muzičkih škola

4) Određivanje broja i strukture vannastavnog osoblja

 • Zakonske norme
 • Načini obračuna
 • Specifičnosti obračuna u različitim školama
 • Broj izvršilaca mimo Pravilnika

5) Efikasna sistematizacija

 • Praktični primeri efikasne sistematizacije
 • Tehnološki viškovi

6) Pravilan unos u IS Dositej

 • Praktični primeri pravilnog unosa i najčešće greške
 • Kako postići puno slaganje obračunatog i unesenog stanja u IS Dositej
 • Pitanja, odgovori, saveti, mišljenja

 

Kotizacija za webinar iznosi 6.900,00 (+PDV). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs