Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Predstojeće izmene carinskih propisa

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:30. mart 2018. godine od 10 h
 • Predavači:Nadica Pantović, Tatjana Stanić i Predrag Aleksić, Odeljenje za carinsku politiku i carinski sistem Ministarstva finansija
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Do popune grupe (još nekoliko slobodnih mesta) odobravamo poseban popust od 20%.

Predstojeće izmene carinskih propisa

Eksperti Ministarstva finansija RS

Zašto učestvovati?

 • Upoznaćete se sa svim predviđenim Izmenama carinskih propisa u skladu sa Nacrtom novog Carinskog zakona,
 • Saznaćete koje su novine u vezi sa nomenklaturom Carinske tarife za 2018. godinu: primena stopa i ostalih carinskih dažbina prilikom uvoza u Republiku Srbiju robe poreklom iz zemalja sa kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini i “trećih zemalja”. Posebno će biti reči o aktuelnim sporazumima o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom (nov Protokol uz Sporazum potpisan u ankari januara 2018. godine) i pregovorima za zaključivanje Jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirginstanska republika)
 • Čućete sve o primeni PEM Konvencije – Imajući u vidu značaj Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe u primeni sporazuma o slobodnoj trgovini, cilj ove teme je upoznavanje učesnika savetovanja sa aktuelnostima u primeni Konvencije kao i trenutno stanje u pogledu dijagonalne kumulacije porekla robe u SAP+ zoni. Takođe, poseban osvrt biće dat na buduće izmene pravila o poreklu sadržanih u Konvenciji i novine koje te izmene donose u cilju olakšavanja međunarodne trgovine.
 • Učesnici savetovanja će biti upoznati sa sadržajem Odluke 3/15 (uvođenje pune kumulacije porekla robe i ukidanje zabrane povraćaja i oslobođenja od plaćanja carine u CEFTA regionu) kao i pogodnostima koje ovaj institut donosi.

 

Predavači su eksperti Ministarstva finansija:

 • Nadica Pantović, načelnica u Odeljenju za carinsku politiku
 • Tatjana Stanić, viša savetnica u Odeljenju za carinsku politiku
 • Predrag Aleksić, načelnik u Odeljenju za carinski sistem

 

PROGRAM SAVETOVANJA:

1) Carinske dažbine u 2018. godini

2) Trenutno stanje u primeni PEM Konvencije (sa posebnim osvrtom na reviziju Konvencije i aktuelnosti u primeni Odluka 3/15 CEFTA Zajedničkog komiteta

3) Predstojeće izmene carinskih propisa u skladu sa Nacrtom novog Carinskog zakona RS

 • Nacrt Carinskog zakona
 • Razlozi za donošenje novog Carinskog zakona
 • Ciljevi novog Carinskog zakona
 • Neke od glavnih izmena Carinskog zakona
 • Podzakonski propisi (Uredbe, Odluke, Pravilnici)
 • Rokovi za donošenje podzakonskih propisa
 • Očekivane IT implementacije ovih promena

4) Radionica: pitanja i odgovori, instrukcije za rešavnaje konkretnih problema iz prakse, mišljenja

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

Do popune grupe (još nekoliko slobodnih mesta) odobravamo poseban popust od 20%.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/317126

osoba za kontakt: Olivera Žižović

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs