Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izmene carinskog zakonodavstva

Detalji

  • Mesto i vreme održavanja:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168), 24. decembar 2019. od 10 do 15,30h
  • Predavači su eksperti Ministarstsva finansija - Sektora za carinski sistem i politiku:Snežana Karanović, pomoćnica ministra, Nadica Pantović, načelnica i Tatjana Stanić, viši savetnik
  • Kotizacija:6.800 (+PDV)

Izmene carinskog zakonodavstva

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SA ZEMLJAMA EAEU, UREDBA O TARIFAMA ZA 2020, PREDLOG ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI, NOVINE ZA POREKLO, CARINSKI POSTUPCI

Brojne izmene carinskog zakonodavstva su stupile na snagu u drugoj polovini ove godine, ili će vrlo uskoro ući u primenu, po okončanju skupštinske procedure. Pored izmena u carinskim tarifama (Uredba za 2020. i Predlog zakona) i novinama za primenu preferencijalnog i nepreferencijalnog porekla, možda jedna od najznačajnijih novina je potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije (EAEU).

Republika Srbija je 25. oktobra 2019. godine potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, a Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma usvojen je na sednici Vlade Srbije 28. novembra 2019. godine i  upućen Narodnoj skupštini RS na usvajanje.

Evroazijsku ekonomsku uniju (EAEU) čine Ruska Federacija, Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan, a obuhvata tržište koje čini 183,8 miliona ljudi sa ukukpnim GDP-om od 1,9 triliona američkih dolara. Potpisivanjem sporazuma proširena je lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriji EAEU bez carine, povećavaju se kvote za izvoz robe za koje važe ograničenja i širi zona slobodne trgovine i na Jermeniju i Kirgistan.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa EAEU zamenio je postojeće sporazume o slobodnoj trgovini koje je Srbija imala sa Rusijom (od 2000. godine), Belorusijom (od 2009. godine) i Kazahstanom (od 2010. godine), dok sa Jermenijom i Kirgistanom Srbija nije imala Sporazum o slobodnoj trgovini, pa se sada prvi put uvodi režim slobodne trgovine i sa ovim zemljama.

Koje sve prednosti donosi ovaj Sporazum i kako da se prilagodite uslovima za trgovinu sa zemljama EAEU? Kako da primenite sve ostale izmene carinskog zakonodavstva? Odgovore na ova pitanja kao i sve o novinama u oblasti carinskog zakonodavstva, saznajte od vrhunskih stručnjaka iz nadležnog ministarstva na konferenciji koju realizujemo 24. decembra 2019. godine.

Predavači:

  1. Snežana Karanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija, Sektor za carinski sistem i carinsku politiku
  2. Nadica Pantović, načelnica Sektora za carinsku politiku Ministartva finansija
  3. Tatjana Stanić, viši savetnik u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija

 

PROGRAM:

1) Nova carinska tarifa – Uredba za 2020. i izmene u Predlogu zakona o carinskoj tarifi

Poseban osvrt biće stavljen na novi Sporazum o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica i Republike Srbije, u okviru koga će se govoriti o:

  • novim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, kako prilikom uvoza u Srbiju, tako i prilikom izvoza iz Srbije u članice EAEU (uporedni pregled roba i kvota za određene robe, naplata carina i ostalih carinskih dažbina)
  • promenama u odnosu na trenutno važeće liste za Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan
  • novinama za Jermeniju i Kirgistan

 

2) Novine u primeni preferencijalnog i nepreferencijalnog porekla robe

Poseban akcenat biće na novom Protokolu o preferencijalnom poreklu robe uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica i Republike Srbije. Detaljno će biti reči o svim promenama, a posebno o pogodnostima koje će uvoznicima / izvoznicima omogućiti ukidanje uslova direktnog plaćanja.

3) Carinski postupci – opšte odredbe i specifičnosti posebnih postupaka

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za konferenciju iznosi 6.800 dinara (+PDV).

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs