Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:14. mart 2019. godine od 10 do 14 časova
 • Predavač:rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS
 • Kotizacija:9.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Svetlana Kuzmanović Živanović, rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS

Od 1. januara 2019. godine ušle su u primenu značajne izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su usvojene u decembru prošle godine i objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8.12.2018. godine.

Na seminaru ćete se upoznati sa izmenama propisa iz ovih zakonskih oblasti, kao i njihovom praktičnom primenom na konkretnim poresko-pravnim situacijama. Poznavanjem zakonskih rešenja i njihovom pravilnom primenom u praksi, stvaraju se uslovi za ispravno poresko postupanje i poslovanje pravnih lica iz privatnog sektora, javnog sektora, lokalne samouprave i sl, koji kao isplatioci prihoda i poreski placi obračunavaju i plaćaju poreze i doprinose po odbitku i imaju obavezu da podnose poresku prijavu u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Predavač je Svetlana Kuzmanović – Živanović, rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

 

Nastavni program:

 • Izmene u obračunu poreza i doprinosa na zarade – neoporezivi iznos, poreska oslobođenja po osnovu sopstvenih akcija od poslodavca i povezanog lica, upućeni radnici, primanja iz radnog odnosa, naknade troškova;
 • Olakšica za novoosnovane poslodavce;
 • Poreska izuzimanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Oporezivanje nerezidentnih lica;
 • Oporezivanje prihoda odpružanja ugostiteljskih usluga;
 • Izmene u obračunu poreza na drugi prihodi – oporezivanje i plaćanje doprinosa;
 • Porez po  odbitku – obveznici i ogračunavanja i plaćanja;
 • Nove osnovice doprinosa;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Službeni glasnik RS” broj 104/18), nove šifre vrsta prihoda
 • Nedoumice u vezi sa praktičnom primenom propisa.

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija iznosi 9.500 (+PDV). Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju).

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs