Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:27. mart 2018. godine od 10 h
  • Predavač:Svetlana Kuzmanović, Ministarstvo finansija RS
  • Kotizacija:11.500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Svetlana Kuzmanović

Cilj i namena seminara “Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje”: Upoznavanje sa izmenama propisa iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i njihova primena na konkretne poresko-pravne situacije. Poznavanjem zakonskih rešenja i njihovom pravilnom primenom u praksi stvaraju se uslovi za ispravno poresko postupanje i poslovanje pravnih lica iz privatnog sektora, javnog sektora, lokalne samouprave i sl, koji kao isplatioci prihoda i poreza obračunavaju i plaćaju porez i doprinose po odbitku i imaju obavezu da podnose proesku prijavu u skladu sa pozitivnim propisima.

Posebna pažnja biće posvećena novim pravilnicima o poreskoj prijavi kao i novim šiframa vrsta prihoda.

Predavač: Svetlana Kuzmanović, Ministarstvo finansija RS

 

PROGRAM

1) Izmene u obračunu poreza i doprinosa na zarade:

  • neoporezivi iznos
  • poreska oslobođenja
  • upućeni radnici
  • primanja iz radnog odnosa

2) Olakšica za novoosnovane poslodavce

3) Poreska izuzimanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana

4) Oporezivanje nerezidentnih lica

5) Obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti

6) Izmene u obračunu poreza na drugi prihod – oporezivanje i plaćanje doprinosa

7) Porez po odbitku – obveznici obračunavanja i plaćanja

8) Nove osnovice doprinosa

 

9) Nedoumice u vezi sa praktičnom primenom propisa

10) Radionica: Pitanja, odgovori, instrukcije i mišljenja

N o v o!!!

11) Izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, nove šifre vrsta prihoda

12) Izmene Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu / drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, nove šifre vrsta prihoda.

 

Kotizacija iznosi 11.500,00 dinara (+PDV).

Popust: Za uplate izvršene u roku od 2 dana od dana prijave odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju).

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/464473

osoba za kontakt: Andrea Mozetić

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.info@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs