Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika – Matrica rizika klijenta

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:21. maj 2019. godine od 12 do 17,30 časova
 • Predavači:Milunka Milanović i Jelena Pantelić, eksperti za SPNiFT (detalji na stranici)
 • Kotizacija:12.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika – Matrica rizika klijenta

METODOLOGIJA RADA, OBRADA PODATAKA, EVIDENCIJE, MATRICA RIZIKA, INTERNA MATRICA RIZIKA, REZIDENTI/NEREZIDENTI, REŠENJA IZ SMERNICA...

Jedna od novih obaveza za sve obveznike, uvedena novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine,  jeste i izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika. Ova nova obaveza predstavlja primenu koncepta zasnovanog na proceni rizika u potpunosti.

Ovome je prethodila Procena rizika za državu od pranja novca i finansiranja terorizma, usvojena 31. maja 2018. godine, kada je izrađena i sektorska procena rizika. Nadzorni organi imaju zadatak da prepoznaju i procene da li su rizici  države sagledani i implementirani na pravi način kroz rad obveznika.

 

Obuka ima za cilj da prikaže metodologiju izrade procene rizika, organizaciju rada, potrebne komponente, neophodne statističke podatke, evidencije koje je potrebno voditi, kao i način prikaza rezultata i zaključaka.

 

Obuka će dati odgovore na sledeća pitanja:

 • Koja je spona matrice rizika na nivou klijenta i procene rizika na nivou institucije?
 • Koji su primereni rokovi za izradu procene rizika?
 • Kako razdvojiti suštinu od forme?
 • Zašto međunarodna zajednica insistira na implementaciji svih rizika, pre svega kroz rad obveznika?

 

Predavači:

Milunka Milanković, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, doskora zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja teorizma na poziciji načelnice Odeljenja za pravne poslove i međunarodnu saradnju, sada direktorka Odeljenja za sprečavanje pranja novca pri Komercijalnoj banci u Beogradu, član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskih akata, i konsultantkinja OEBS-a.

Jelena Pantelić, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Konsultantkinja OEBS-a.

 

NASTAVI PROGRAM

 • Metodologija
 • Početak – uvodni deo  – definisanje pojmova
 • Metodologija rada – mali/veliki sistem
 • Ko radi procenu rizika
 • Veza  unutrašnje kontrole / interne revizije / procene rizika
 • Obrada podataka
 • Evidencije
 • Zaključci
 • Uloga rukovodstva
 • Numerički ili opisno – ispravan pristup?
 • Matrica rizika klijenta
 • Interna matrica rizika
 • Prekogranične pretnje
 • Rizične forme privrednih subjekata
 • Rizik rezidenti / nerezidenti
 • Rešenja iz Smernica nadzornih organa – rokovi

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 12.500 dinara (+PDV). Za brze uplate u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

011/3077612, 3077613, 063/506097
prijava@economicdiplomacy.co.rs
ied.bg@mts.rs