Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada Internog akta prema novom ZJN

Detalji

  • WEBINAR - NOVI TERMIN:18. avgust 2020. godine od 13 časova
  • Predavač:Danijela Bojović, članica Radne grupe za izradu Zakona
  • Kotizacija:7.500 (+PDV); detalji o popustu na stranici
  • Napomena:Ukoliko do datuma realizacije obuke dođe do poboljšanja epidemiološke situacije u Srbiji i ukidanja zabrane okupljanja, nastava će biti realizovana u vidu seminara u našoj nastavnoj sali.

Izrada Internog akta prema novom ZJN

PRAKTIČNA IZRADA INTERNOG AKTA I SPROVOĐENJE OTVORENOG POSTUPKA

Na radionici Izrada internog akta prema novom ZJN,  koju realizujemo u novom terminu 18. avgusta 2020. godine, dobićete praktične i konkretne instrukcije za izradu Internog akta u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama kao i za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke.

Predavač je Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu novog Zakona i podzakonskih akata.

 

_________________________

PROGRAM RADIONICE Izrada internog akta prema novom ZJN:

 

1. Kako sačiniti interni akt kojim se bliže  uređuje način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se ZJN ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.

2. Sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke

  • rokovi – oglasi
  • konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, izmene – produženje rokova
  • kriterijumi za kvalitativni izbor i dokazivanje ispunjenosti kriterijuma
  • stručna ocena ponuda ugovora i obustavljanje postupka
  • zaštita prava u postupku

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

_________________________

 

Kotizacija za radionicu iznosi 7.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popusti:

  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs