Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Analiza posla i izrada kadrovskog plana

Detalji

  • Radionica:Analiza posla i izrada kadrovskog plana u AP i JLS
  • Predavač:Milica Bukvić, ekspert Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS
  • Predavač:Ksenija Berić, ekspert Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS
  • Kotizacija bez popusta:16.000,00 (+ PDV)
  • Popust:Za avansne uplate popust iznosi 20%
  • Kotizacija sa popustom:12.800,00 (+PDV)

Analiza posla i izrada kadrovskog plana

Milica Bukvić i Ksenija Berić

Zakon o zaposlenima u  JLS („Službeni glasnik RS“, broj 21/16 uvodi novi institut – kadrovski plan, sa ciljem da se obezbedi blagovremeno planiranje broja potrebnih kadrova i da se zapošljavanje novih kadrova uskladi sa raspoloživim sredstvima u budžetu. Da bi se popunilo slobodno radno mesto službenika i nameštenika potrebno je da je ono predviđeno Pravilnikom i da je njegovo popunjavanje predviđeno Kadrovskim planom u skladu sa čl. 47. stav 6 i 185. stav 4. Zakona.

 

PROGRAM RADIONICE:  Analiza posla i izrada kadrovskog plana u AP i JLS

 

I) Prvi nastavni blok – 29. jun 2017. godine

Analiza posla

Ovaj segment obuke ima za cilj da upozna polaznike sa različitim metodama analize posla, omogući razumevanje merila za procenu radnih mesta i ovladavanje veštinom pisanja opisa poslova radnih mesta i njihovo pravilno razvrstavanje po zvanjima

1) Pravni okvir (Zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS i Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u AP i JLS)

2) Merila za procenu radnih mesta

3) Prethodni opis radnog mesta (vežba)

4) Postupak razvrstavanja radnih mesta (vežba)

5) Konačni opis radnog mesta (vežba)

 

II) Drugi nastavni blok – 30. jun 2017. godine

Planiranje potreba za kadrovima, izrada kadrovskog plana

Ovaj segment obuke omogućiće polaznicima da razumeju značaj i svrhu planiranja kadrova u kontekstu planiranja rada organa, da savladaju tehniku planiranja kadrova i razviju sposobnost izrade kadrovskog plana

1) Značaj kadrovskog plana

2) Pravni okvir izrade kadrovskog plana (Zakon o zaposlenima u JLS)

3) Priprema kadrovskog plana (vežba)

4) Praćenje sprovođenja kadrovskog plana (vežbe)

 

Informacije i prijavljivanje za obuku Analiza posla i izrada kadrovskog plana

011/3077612, 3077613, 063/509972

Osoba za kontakt: Olivera Žižović

e-mail: ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs