Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada Pravilnika o BZR

Detalji

 • Mesto:Hotel Šumadija, Beograd (Šumadijski trg 8)
 • Vreme:29. mart 2024. godine od 10h
 • Predavačica:Vera Božić Trefalt (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.800,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Izrada Pravilnika o BZR

KAKO DA IZRADITE OPŠTI AKT U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (KOLEKTIVNI UGOVOR I PRAVILNIK O BZR)

O obuci “Izrada Pravilnika o BZR”: U skladu sa novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu koji je stupio na snagu u maju prošle godine (“Sl. glasnik RS br. 35/23), poslodavci su najpre u obavezi da utvrde prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu u svojim organizcijama, i to tako što će doneti opšti akt – Kolektivni ugovor, Pravilnik o BZR (ili Pravilnik o radu). Da bi se opštim aktom utvdili prava, obaveze i odgovornosti, treba sagledati organizaciju poslova i procese rada kod poslodavca.

Seminar će učesnicima pomoći da u svojim organizacijama predlože rešenja u vezi sa utvrđivanjem prava, obaveza i odgovornosti, odnosno da donesu Opšti akt u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

 

Predavačica je Vera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM obuke “Izrada Pravilnika o BZR”:

Opštim aktom treba urediti pitanja, kao što su:

 • Organizovanje poslova BZR
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, svakog u svom delokrugu rada
 • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, prema poslovima koje zaposleni obavlja
 • Održavanje i korišćenje sredstava za rad
 • Postupak i način izdavanja dozvola za rad
 • Obezbeđivanje zaposlenima korišćenje LZO u skladu sa Aktom o proceni rizika
 • Pružanje prve pomoći u slučaju povređivanja ili naglo obolelog zaposlenog na radu
 • Evidencija, saradnja i informisanje
 • Obaveze prema inspekciji rada
 • Prelazne i završne odredbe

Predavanje će vas provesti kroz sve gore navedene stavke, a koje treba da sadrži Opšti akt, kako biste razumeli i usvojili osnovna načela, i uspešno izvršili ovu zakonsku obavezu.

                                                                            (Ceo program u pdf formatu možete preuzeti  OVDE )

 

Kotizacija, način realizaije i popusti:

Obuka se, zbog potrebe za “živom diskusijom”, odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi, sprovodi isključivo u nastavnoj sali.

Kotizacija iznosi 14.800,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs