Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:11. avgust 2022. od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):11. avgust 2022. od 10h
 • Predavač:Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke
 • Kotizacija:12.500 (+PDV) odnosno 11.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

JELENA VLAHOVIĆ, KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE

Praktična radionica “Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke.

Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Bitna izmena ugovora o javnoj nabavci
 • Izmene po osnovu ugovornih odredaba
 • Izmene u pogledu dodatnih isporuka dobara, usluga  ili radova
 • Izmene usled nepredviđenih okolnosti
 • Povećanje obima nabavke
 • Izmena okvirnog sporazuma
 • Izmene okvirnog sporazuma / ugovora na Portalu javnih nabavki.

Program u pdf formatu možete preuzeti OVDE .

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Samo u ovom terminu na snazi je letnji popust od 10%.
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs