Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Javna nabavka usluga organizovanja ekskurzija u skladu sa novim Pravilnikom

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:31. avgust 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Miloš Jović, afirmisani stručnjak za javne nabavke (više na stranici)
 • Kotizacija:6.400,00 (+PDV)
 • Popust:Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Javna nabavka usluga organizovanja ekskurzija u skladu sa novim Pravilnikom

NOVI PODZAKONSKI AKTI, POSTUPAK PLANIRANJA, BLAGOVREMENOST POKRETANJA POSTUPKA, IZBOR AGENCIJE I IZRADA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, SMERNICE I MODELI OKVIRNOG SPORAZUMA, STRUČNA OCENA...

U “Službenom glasniku RS” broj 30/2019 ( koji je stupio na snagu 3. maja 2019. godine) objavljena su dva nova pravilnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi i Pravilnik o organizaciji i stvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u srednjoj školi. Oba pravilnika donose veliki broj novina, između ostalog, i kad je u pitanju javna nabavka usluga organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi.

Sve o ovim novinama saznajte na radionici koju organizujemo 31. avgusta 2019. godine, a kroz izmene će vas voditi Miloš Jović, naš afirmisani stručnjak za oblast javnih nabavki, sa dugogodišnjim iskustvom kako sa aspekta zakonodavca (do skora radio u Upravi za javne nabavke Srbije) tako i sa aspekta praktičnog sprovođenja zakona.

Posebno ističemo da će se na radionici, osim upoznavanja sa zakonskim izmenama, veliki deo vremena posvetiti praktičnom radu / praktičnim vežbama, koje će simulirati ceo postupak sprovođenja javne nabavke u ovoj oblasti.

 

Program rada:

1) Novi podzakonski akti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa posebnim osvrtom na Član 11. ovih pravilnika – izbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije:

 • Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
 • Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi

2) Planiranje postupka javne nabavke i izrada konursne dokumentacije – praktičan rad

 • Način planiranja sredstava za ekskurzije i javne nabavke
 • Najčešći problemi kod planiranja
 • Blagovremeno pokretanje postupka
 • Sadržaji i Program nastave u prirodi i ekskurzije
 • Uslovi za izvođenje, nosioci pripreme i priprema za izvođenje nastave u prirodi i ekskurzije

3) Izrada konkursne dokumentacije za izbor agencije, uz poseban osvrt na:

 • Uslove za učešće u postupku javne nabavke
 • Kriterijume za dodelu ugovora
 • Sredstva obezbeđenja

4) Izrada okvirnog sporazuma / ugovora o javnoj nabavci nastave u prirodi i ekskurzije – praktičan rad

 • Najvažnije odredbe okvirnog  sporazuma / ugovora – smernice i modeli
 • Dodela pojedinačnih ugovora / narudžbenica po osnovu okvirnog sporazuma
 • Upravljanje okvirnim sporazumom / ugovorom
 • Izveštaj o sprovođenju nastave u prirodi, odnosno ekskurzije

5) Stručna ocena ponuda – praktičan rad

 • Stručna ocena ponuda (analiza procesnih pretpostavki, utvrđivanje da li je ponuda odgovarajuća i prihvatljivosti ponude, negativne reference, utvrđivanje kompletnosti ponude, rangiranje ponuda, sastavljanje izveštaja o stručnoj oceni ponuda)
 • Donošenje odluke o dodeli ugovora / obustavi postupka
 • Zaštita prava – žalbeni postupak

 

Kotizacija za seminar iznosi 6.400,00 dinara (+PDV). Za dva i više učesnika, odobravamo 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs