Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Javne nabavke – ugovor, kriterijum, sporazum

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad (Novi Beograd):15. jun 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):15. jun 2023. od 10h
 • Predavač:Miloš Jović, ekspert za javne nabavke (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:13.500 (+PDV), odnosno 12.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • Novo:Popust za grupu (detalji na stranici)

Javne nabavke – ugovor, kriterijum, sporazum

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR I OKVIRNI SPORAZUMI

Kada su u pitanju javne nabavke, naše obimno iskustvo je pokazalo da postoji nekoliko ključnih problema koji često predstavljaju izazov za organizacije i institucije u ovom procesu: ugovor o JN, kriterijumi za kvalitativn izbor i okvirni sporazumi.

Svesni tih izazova i problema, a u cilju njihovog prevazilaženja, osmislili smo radionicu koja će polaznicima, kroz interaktivne sesije, stručne prezentacije i studije slučaja, dati praktične smernice i alate koji će pomoći da unapredite svoje javne nabavke.

Kroz ovaj proces će vas voditi Miloš Jović, vrhunski ekspert za javne nabavke (ranije zaposlen u Kancelariji za javne nabavke), koji je do sada održao ogroman broj predavanja i obuka iz ove oblasti, priprema za polaganje ispita i izveo 20 generacija polaznika Škole javnih nabavki koje Institut za ekonomsku diplomatiju organizuje već dugi niz godina

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Izrada  ugovora  o javnoj nabavci

 • Definisanje predmeta, dokumentacije, vrednosti ugovora i ostalih bitnih elemenata ugovora
 • Prava i obaveze ugovornih strana
 • Uslovne, zaštitne i završne odredbe
 • Izmene ugovora

2) Dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

 • Izjava i dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma  za kvalitativni izbor – dobra i loša  praksa u postupcima javnih nabavki
 • Dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma  za kvalitativni izbor – dobra i loša praksa u postupcima javnih nabavki

3) Okvirni sporazumi

 • Pravila, karakteristike, primeri u praksi
 • Dodela pojedinačnih ugovora  i otvaranje konkurencije – pravila postupanja naručioca i ponuđača

4) Pitanja i odgovori, rešavanje konkretnih problema iz realnog posla, mišljenja i instrukcije

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi samo za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 5) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 5 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 47.000,00 (+PDV). Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs