Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kodeks šifara – novi šifarnik zanimanja

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:26. jun 2020. godine od 10h
 • Predavač:Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.
 • Kotizacija:6.800,00 (+PDV)

Kodeks šifara – novi šifarnik zanimanja

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

_________________________________________________

Zakonski osnov

U toku je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18). Do usvajanja te Odluke, čiji je sastavni deo i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u proteklih 28 godina i koje su uslovile nestanak nekih zanimanja i pojavu sasvim novih.

Novi Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifarnike koji se primenjuju za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, i to za sledeća obeležja:

 • zanimanje,
 • vrsta i nivo kvalifikacije,
 • država,
 • opština i naselje (mesto).

 

Na radionici koju ovog puta realizujemo u formi webinara, dobićete praktične instrukcije za primenu Šifarnika, praćenje njegove primene i ažuriranje podataka. Za realizaciju webinara koristimo platformu Uberconference. Platformi se pristupa preko linka kog će učesnici dobiti dan pre realizacije webinara. Radionica traje 3 časa i fokusirna je na rešavanje problema koji se pojavljuju prilikom uvođenja novog Kodeksa šifara zanimanja.

 

Predavač

Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM WEBINARA:

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE ).

Kotizacija  za webinar iznosi 6.800,00 dinara (+PDV).

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs