Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe u prometu preko državne granice

Detalji

 • Mesto:Nastavna sala IED, Zemun
 • Vreme:28. juli 2017. od 10 do 15,30
 • Predavač:Dr Raša Milanov, ekspert sa više od 30 godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora i profesor na Visokoj zdravstvenoj školi
 • Kotizacija sa letnjim popustom od 20%:8400 (+PDV); 70 evra (+PDV)

Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe u prometu preko državne granice

dr Raša Milanov

Obuka je namenjena svim učesnicima koji se bave prometom hrane i predmeta opšte upotrebe preko državne granice (uvoz, izvoz i tranzit) i obuhvata sve inspekcijske kontrole u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Usmerena je na sprovođenje inspekcijskih kontrola u spoljnotrgovinskom prometu kada je reč o hrani i predmetima opšte upotrebe i obuhvata sanitarni nadzor, veterinarsko-sanitarnu kontrolu i fitosanitarnu kontrolu. Akcenat je na nadležnostima i odgovornostima u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane odnosno drugim zakonima kojima se uređuje kontrola bezbednosti hrane, materijala u kontaktu sa hranom i drugih predmeta opšte upotrebe.

Cilj seminara je da subjektima u poslovanju s hranom i kompanijama koje se bave međunarodnom trgovinom hranom i predmetima opšte upotrebe, pruži informacije o postupcima i procedurama prilikom uvoza i izvoza.

Obuka je namenjena zaposlenima u spoljnotrgovinskim kompanijama, špedicijama, proizvođačima i veletrgovcima hranom i predmetima opšte upotrebe, kao i drugim zainteresovanim licima.

 

Predavač je dr Raša Milanov, ekspert sa više od 30 godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora na granici i profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

 

PROGRAM seminara Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe u prometu preko državne granice:

 • Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe u prometu preko granice
 • Podela nadležnosti i odgovornosti u vršenju inspekcijskog nadzora
 • Primena Zakona o bezbednosti hrane
 • Sanitarni nadzor nad uvozom hrane i predmeta opšte upotrebe
 • Kontrola uvoza i izvoza hrane životinjskog porekla
 • Kontrola uvoza i izvoza hrane biljnog porekla i hrane mešovitog sastava
 • Radionica: pitanja i odgovori, konsultacije, instrukcije, mišljenja.

 

Kotizacija za seminar Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe u prometu preko državne granice iznosi 10.500,00 dinara (+PDV) za učesnike iz Srbije, odnosno 87,5 evra za učesnike iz zemalja regiona. U okviru akcije letnjih popusta, cena se umanjuje za 20%, pa tako kotizacija u ovom terminu iznosi svega 8.400,00 dinara (+PDV) za učesnike iz Srbije, odnosno 70 evra (+PDV) za učesnike iz zemalja regiona.

 

Klikom na dugme “Prijavite se” možete izvršiti prijavu i to ili preuzimanjem formulara u .doc formatu ili popunjavanjem elektronskog obrasca.

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

011/3077612, 3077613, 063/317126

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs