Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Procena uticaja i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:9. septembar 2017. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač::mr Sabina Ivanović, šef Odseka za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu u MPZŽS
 • Predavač:mr Aleksandra Vučinić, Odeljenje za integrisane dozvole u MPZŽS
 • Kotizacija sa letnjim popustom od 20%:8400 (+PDV)

Procena uticaja i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

Eksperti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Na seminaru  Procena uticaja i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine govorićemo o ključnim instrumentima za propisivanje mera i uslova zaštite životne sredine.

Upoznaćete se sa glavnim principima procene uticaja, ključnim elementima izmenjene direktive o proceni uticaja na životnu sredinu (PUŽS), šta sve uključuje, ko je “javnost”, kako se odvijaju javne konsultacije (zainteresovani organi/organizacije i javnost) i prekogranične konsultacije, način donošenja odluka i način osporavanja donešenih odluka, kao i koji su rezultati primene procene uticaja i kako se vrši kontrola kvaliteta i postupak kontrole kvaliteta (različiti mehanizmi unutar PUŽS).

Takođe, tema seminara biće i direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (ISKZŽS). Saznaćete sve o postojećim i novim obavezama industrije, kao i novim aktivnostima koje će morati da pribave integrisanu dozvolu i šta su to zaključci o najboljim dostupnim tehnikama kada je u pitanju inegrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

Predavači na seminaru su eksperti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Program seminara Procena uticaja i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine:

 

1) Procena uticaja na životnu sredinu

 • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu – usaglašenost sa Direktivom o proceni uticaja
 • Glavni koraci u proceni uticaja i veza sa Zakonom o plairanju i izgradnji i drugim zakonima
 • Tok učešća javnosti u postupku procene uticaja
 • Zaokret u stavovima – novi način razmišljanja
 • Primeri iz prakse

 

2) Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine

 • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine – usaglašenost sa Direktivom o industrijskim emisijama (odredbe nove direktive, nove aktivnosti koje će biti u obavezi da pribave integrisanu dozvolu, izveštaj o početnom stanju, itd)
 • Zahtev za integrisanu dozvolu – ključni elementi
 • BREF dokumenta, zaključci o najboljim dostupnim tehnikama.

 

Kotizacija za seminar Procena uticaja i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine iznosi 10.500,00 (+ PDV). U ovom terminu odobravamo letnji popust u iznosu od 20%, pa tako kotizacija iznosi svega 8.400,00 (+PDV).

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte:

011/3077612, 3077613, 063/317126

Osoba za kontakt: Olivera Žižović

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs