Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kreditni poslovi sa inostranstvom

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:7. jun 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):7. jun 2024. godine od 10h
 • Predavač:Predavač: Branka Đorđević, Ministarstvo finansija (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Kreditni poslovi sa inostranstvom

VRSTE, USLOVI, UČESNICI I IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA; PRIBAVLJANJE KOLATERALA OD NEREZIDENATA; ALTERNATIVNI NAČINI PRESTANKA POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM; OSTALE AKTUELNOSTI U OBAVLJANJU DEVIZNOG POSLOVANJA

Kreditni poslovi sa inostranstvom, koji su ranije bili uređeni posebnim zakonom, sada su vrlo bitan segment deviznih poslova čiji su uslovi i način objavljivanja, ali i obaveza izveštavanja o istima, uređeni kako Zakonom o deviznom poslovanju, tako i podzakonskim propisima.

Cilj našeg seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom, uslovima i mogućnostima za njihovo zaključenje, ali i obavezama izveštavanja o istima, sa ciljem ispravnog i blagovremenog ispunjavanja propisanih obaveza.

Pored toga, polaznici seminara će biti upoznati sa načinom na koji je deviznim propisima uređeno pitanje obaveze ili mogućnosti pribavljanja kolaterala od nerezidenata i to kako po tekućim, tako i po kapitalnim poslovima iz Zakona o deviznom poslovanju.

Osim navedenog, tokom vebinara polaznicima će biti ukazano na najbitnije karakteristike alternativnih načina prestanka potraživanja i obaveza u poslovanju sa inostranstvom, kao i na slučajeve odstupanja od propisanih pravila kroz zvanične stavove i iz dosadašnje prakse.

 

Predavač je Branka Đorđević, Ministarstvo finansija, rukovodilac Grupe u Sektoru za finansijski sistem.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Kreditni poslovi sa inostranstvom

 • Vrste kreditnih poslova sa inostranstvom
 • Uslovi za zaključenje kreditnih poslova sa inostranstvom
 • Učesnici u kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Davanje i pribavljanje sredstava obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

2) Pribavljanje kolaterala od nerezidenata

 • Slučajevi u kojima je pribavljanje koalterala od nerezidenta obaveza rezidenta
 • Slučajevi u kojima je  pribavljanje kolaterala od nerezidenta pravo ili mogućnost rezidenta

3) Alternativni načini prestanka potraživanja i obaveza u poslovanju sa inostranstvom

 • Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
 • Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom u devizama
 • Prenos potraživanja i dugovanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
 • Prenos potraživanja i dugovanja po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom
 • Naplata i plaćanje drugom nerezidentu, kao način prestanka potraživanja i obaveza u poslovanju sa inostranstvom
 • Slučajevi i primeri odstupanja od propisanih pravila

4) Aktuelnosti u obavljanju deviznog poslovanja

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs