Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Detalji

 • VEBINAR:25. i 26. mart 2021. godine od 16 časova
 • Predavači:Gordana Ukropina i Marijana Čakić, licencirani medijatori
 • Kotizacija i popusti:17.000,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH I NAJTRAŽENIJIH OBLASTI MEDIJACIJE

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 25.4.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke za posrednika u oblasti privrednih sporova. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14).

Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom okviru. Idući u tom smeru, od 1. januara 2019. godine stupio je na snagu zakon po kom će stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji biti oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva (ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine).

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena svim medijatorima koji su završili osnovnu obuku, a žele da unaprede svoja znanja u posredovanju i rešavnaju sporova iz oblasti privrednih sporova, i time ispune zakonsku obavezu da, završetkom jedne specijalizovane obuke u godini, produže svoju licencu za medijatora.

 

Cilj obuke

Osim što će uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke polaznici steći uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja koje je neophodno za produženje dozvole za posredovanje, još će i:

 • Ovladati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju privrednih sporova
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom u Republici Srbiji
 • Unaprediti veštine komunikacije i upravljanja konfliktima u ovim delatnostima
 • Naučiti kako da stečene veštine koriste i u profesionalnom i u privatnom okruženju, u sporovima iz ovih oblasti

 

Predavači:

1) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

2) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi.

 

Nastavni program obuke:

1. UVOD I KRATKO PODSEĆANJE NA PRINCIPE I TOK SVAKE MEDIJACIJE

– Osnovni principi (načela) posredovanja

 • Dobrovoljnost
 • Ravnopravnost
 • Isključenje javnosti
 • Poverljivost
 • Učestvovanje i prisustvovanje
 • Neutralnost
 • Hitnost
 • Vežba – Osnovna načela medijacije (cilj vežbe je upoznavanje sa primenom načela, kroz analizu primene/prekršaja načela u primerima iz prakse)

– Postupak (tok) medijacije

 • Predlog za pokretanje postupka
 • Pokretanje postupka posredovanja
 • Sporazum o pristupanju posredovanja
 • Sporazum o pristupanju posredovanja
 • Izbor predsednika
 • Izuzeće posrednika
 • Sprovođenje postupka
 • Okončanje postupka

2. PRAVNI OKVIR U OVIM OBLASTIMA I PREDNOSTI MEDIJACIJE U ODNOSU NA SUDSKI POSTUPAK

– Pravni okvir

 • Etički kodeks posrednika (“Službeni glasnik RS” 146/2014)
 • Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (“Službeni glasnik RS” 146/2014)
 • Pravilnik o tarifi o nagradama u postupku posredovanja (“Službeni glasnik RS” 35/2015)
 • EU direktiva 2008/52/EZ
 • Uporedno pravo
 • Osvrt na veći broj domaćih zakona koji upućuju na medijaciju u privrednim sporovima

– Prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak

 • Vežba – Sudski postupak / medijacija (cilj vežbe: uporedna analiza ova dva postupka, utvrđivanje karakteristika, odnosno razlika između postupka medijacije i sudskog postupka kroz praktičan rad)

3. OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠAVANJA U PRIVREDNIM SPOROVIMA 

– Alternativna rešavanja sporova u privredi u Srbiji

4. PRIMERI IZ PRAKSE MEDIJACIJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA

5. POSEBNOSTI I SPECIFIČNOSTI POSTUPKA I VEŠTINE MEDIJATORA

– Koje su razlike između pravnih i fizičkih lica u postupku medijacije

 • ko može da zastupa stranku
 • da li su bitnije potrebe ili interesi
 • poseban osvrt na prevazilaženje reputacionog rizika finansijske institucije
 • da li se može izbeći blokada računa

– Veštine medijatora

 • Planira i organizuje
 • Vodi postupak
 • Pažljivo sluša i postavlja pitanja
 • Iventivnost

– Vežba – Veština slušanja (cilj vežbe: upoznavanje sa ovom veštinom i njenim značajem u postupku medijacije

– Vežba – Praćenje konteksta i ponavljanje konteksta

6. VEŽBE MEDIJACIJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA

– Vežba 1 – simulacija postupka (cilj vežbe: osposobljavanje učesnika za rad u ovoj oblasti, svaka grupa dobija po jedan primer spora, odbrana zadatka i komentar učesnika)

– Vežba 2 – Simulacija postupka (cilj vežbe: osposobljavanje učesnika za rad u ovoj oblasti, javna simulacija nakon koje su svi učesnici uključeni u davanje komentara i predloga; reč trenera i davanje potrebnih uputstava)

7. KONKRETNA PITANJA I ODGOVORI

8. OCENJIVANJE I DODELA SERTIFIKATA

 

UTISKE SA PRETHODNO ODRŽANE OBUKE KAO I KOMENTARE UČESNIKA MOŽETE POGLEDATI NA NAŠEM BLOGU KLIKOM  OVDE 

 

Kotizacija i benefiti

 • Kotizacija za obuku iznosi 17.000,00 dinara (+PDV).
 • Za fizička lica odobravamo 10% popusta
 • Za polaznike koji su završili Osnovnu obuku u našoj organizaciji, odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs