Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:28. i 29. jun 2021. godine od 10h
 • Predavač:Mira Đukić, ovlašćeni revizor
 • Kotizacija i popusti:Detalji na stranici

MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA, MRS 16, 2, 8, 23, 24, 36, 37, 38, 40

Naša obuka za MRS knjigovodstvo (međunarodni računovodstveni standardi) će omogućiti učesnicima da steknu znanje iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Posebna pažnja biće posvećena pripremi i sastavljanju Izveštaja o novčanim tokovima u skladu sa MRS.

Obuka je usklađena sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast međunarodnih računovodstvenih standarda, a namenjen je svim pravnim licima i preduzetnicima koji rade u računovodstvenim agencijama. Svaka nastavna jedinica se obrađuje kombinacijom teorijskog i praktičnog rada, kroz analizu praktičnih primera iz realnog poslovnog života i primera dobre prakse.

Predavač: Obuku vodi Mira Đukić, ovlašćena revizorka sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom, konsultantkinja Instituta za ekonomsku diplomatiju.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Međunarodni računovodstveni standardi – 28. jun 2021. godine od 10 časova

 • Uvodni deo
 • MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 2 – Zalihe
 • MRS 8 – Računovodstvene politike, promena računovodstvenih procena i greške
 • MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja
 • MRS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana
 • MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine
 • MRS 37 – Rezervisanja potencijalne obaveze i potencijalna imomvina
 • MRS 38 – Nematerijalna imovina
 • MRS 40 – Investicione nekretnine

2) Priprema i sastavljanje Izveštaja o novčanim tokovima (MRS 7) – 29. jun 2021. godine od 10h

 • Uvodni deo
 • Praktičan rad na pripremi i sastavljanju Izveštaja
 • Zaključak

 

Kotizacija i popusti

Prijavu možete izvršiti na oba nastavna dana, ili samo na jedan, u skladu sa potrebama i interesovanjem.

 • Kotizacija za dvodnevnu obuku iznosi 16.800,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.
 • Kotizacija za jedan nastavni dan iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

U oba slučaja, odobravamo sledeće popuste:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs