Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Međunarodni računovodstveni standardi

Detalji

 • WEBINAR:20. avgust 2020. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor
 • Kotizacija i popusti:8.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • Napomena:U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, nastava će biti realizovana kao seminar ili kao webinar

Međunarodni računovodstveni standardi

Seminar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Seminar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblasst Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima koji rade u računovodstvenim agencijama.

Predavač: Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Uvodni deo
 • MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema kroz primere u praksi
 • MRS 2 – Zalihe kroz primere u praksi
 • MRS 8 – Računovodstvene politike, promena računovodstvenih procena i greške kroz primere u praksi
 • MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja kroz primere u praksi
 • MRS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana kroz primere u praksi
 • MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine kroz primere u praksi
 • MRS 37 – Rezervisanja potencijalne obaveze i potencijalna imovina kroz primere u praksi
 • MRS 38 – Nematerijalna imovina kroz primere u praksi
 • MRS 40 – Investicione nekretnine kroz primere u praksi

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 8.500,00 dinara (+PDV).

 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs