Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Menadžment rizika za podatke o ličnosti

Detalji

 • WEBINAR:8. oktobar 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor - detalji na stranici
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Menadžment rizika za podatke o ličnosti

SA PREKO 100 PRILOGA I GOTOVIH MODELA AKATA ZA DIREKTNU IMPLEMENTACIJU

Seminar Menadžment rizika za podatke o ličnosti obezbeđuje organizacijama da se na efektivan i efikasan način usaglase sa brojnim relevantnim zakonima i standardima informacione bezbednosti i GDPR / ZZPL, a pre svega ZZPL, bez prethodne implementacije i nezavisne sertifikacije osnovnog ISMS standarda (ISO/IEC 27991:2013).

Seminar će pružiti polaznicima neophodnu bazu znanja o svim prezentovanim pitanjima:

 • detaljne alate za vođenje zahtevanih procedura i evidencija,
 • detaljne radne procedure i tehnike za integrisanu procenu rizika informacione bezbednosti i podataka o ličnosti
 • integrisanu implementaciju adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite proporcionalnih procenjenom riziku
 • za smanjenje neprihvatljivih faktora rizika na prihvatljiv nivo.

Uz samo predavanje i prezentaciju koja ga prati, polaznici će dobiti preko 100 priloga koji uključuju gotove modele za sve stavke o kojima će se govoriti, odnosno za menadžment rizika za podatke o ličnosti.

 

Predavač:

Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima, sa ogromnim stručnim i predavačkim iskustvom (održao više od 20 obuka i radionica iz oblasti primene GDPR/ZZPL/IB).

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Usaglašavanje sa GPDR/ZZPL:

 • Novi koncepti “zaštite” u GDPR/ZZPL
 • Zahtevi GDPR/ZZPL za zaštitu podataka o ličnosti
 • “Adekvatne organizacije i tehničke (i kadrovske) mere zaštite”?
 • Kako proceniti rizi8ke za podatke o ličnosti
 • Kako definisati adekvatne mere?

2. Integrisana procena rizika informacione bezbednosti i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti:

 • Kvalitativne kriterijume za procenu parametara rizika – verovatnoće uticaja (U) i verovatnoće događaja rizika / pretnje (P)
 • Korisničku procenu parametara U i P rizika informacione bezbednosti i podataka o ličnosti
 • Timska analiza korisnički procenjenih vrednosti U i P (izvori rizika, scenariji rizika)
 • Timska procena, argumentacija i dokumentovanje U i P koristničkih procena i procena rizika – Rr=UxP
 • Verifikacija kriterijuma sumiranja pretnji i bezbednosne klasifikacije u proceni rizika Rr
 • Izveštaj o proceni kritičnih faktora rizika IB i LP menadžmentu – matrica rizika U x P (na zahtev)
 • Izveštaj o integrisanoj proceni rizika IB i LP sa zapisima:

a) Lista neprihvatljivih rizika

b) Lista niskih i prihvatljivih rizika

 

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal (sa preko 100 gotovih modela akata).

Popusti: Za brze uplate – 5%; Za dva i više učesnika – dodatnih 10%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs