Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Mesec In House obuka

Detalji

 • Period popusta:Novembar i decembar 2020. godine
 • Uslovi realizacije:U potpunosti u skladu sa vašim potrebama
 • Mesto realizacije:U vašim prostorijama, u našoj nastavnoj sali ili putem web platforme
 • Kotizacija za in house obuku:Na sve cene u ovom periodu odobravamo do 25% popusta

Mesec In House obuka

U NOVEMBRU I DECEMBRU ZA SVE IN HOUSE OBUKE ODOBRAVAMO POPUST I DO 25%

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do tektonskih promena u svim sferama života i rada, pa i u organizaciji posla. Zbog primene preventivnih mera koje imaju za cilj, pre svega, zaštitu zdravlja i života ljudi, većina firmi je svoje poslovanje preorijentisala na rad na daljinu ili rad u malim grupama.

Obzirom na ovu činjenicu, kako biste izbegli “mešanje” svojih zaposenih sa ljudima iz drugih firmi / institucija, organizujte obuke u vašem prostoru i samo za vaše zaposlene. Time, ujedno dobijate priliku da edukaciju fokusirate na specifičnosti vašeg poslovanja, bez rasplinjavanja na teme koje nisu interesantne za vaše poslovanje.

Idući u susret novonastalim potrebama privrednih subjekata, Institut za ekonomsku diplomatiju je oglasio dvomesečni period (novembar i decembar) u kom ćete moći, po značajno povoljnijim uslovima, da organizujete in house obuke za svoje zaposlene.

Sve informacije vezane za sprovođenje obuka po in house principu u organizaciji Instituta za ekonomsku diplomatiju možete pogledati na našoj strani klikom OVDE

 

Trenutno aktuelne teme:

(osim navedenih, Institut je u mogućnosti da realizuje i druge obuke u skladu sa vašim potrebama, kao i obuke koje kombinuju više različitih oblasti/tema):

JAVNE NABAVKE
 1. Primena novog Zakona o javnim nabavkama za naručioce / za ponuđače
 2. Praktičan rad na Portalu javnih nabavki za naručioce / za ponuđače
INFORMATIČKO-POSLOVNE VEŠTINE
 1. Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo
 2. Poslovni Excel – napredni nivo
 3. Poslovni Excel – PowerPivot tabele

***

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Elektronska faktura – upotreba elektronskih računovodstvenih dokumenata
 3. Elektronska pisarnica

***

 1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – praktična upotreba preko 100 gotovih dokumenata, tempejta i kontrolnih lista za inspekcijski nadzor
 2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – menadžment rizika
RADNO-PRAVNI ODNOSI
 1. Praktičan rad na portalu CROSO I šifriranje zanimanja
 2. Radno-pravni odnosi (bolovanje, odsustva, zarade… I druge aktuelne teme)
 3. Bezbednost I zdravlje na radu (praktična izrada Akta o proceni rizika, Akt o preventivnim merama za sprečavanje širenja bolesti Covid-19, I druge aktuelne teme…)
MEDIJACIJA, LJUDSKI RESURSI I SOFT SKILLS
 1. Osnovna obuka za posrednike / medijatore (licenciran program)
 2. Specijalizovane obuke za medijatore
 3. Upravljanje ljudskim resursima – analiza posla, selekcija kadrova, motivacija i nagrađivanje, talent menadžment, veštine rukovođenja
 4. Uticaj stresa u uslovima pandemije na poslovanje (obavljanje radnih zadataka, međuljudske odnose u firmi, organizaciju rada…)
 5. Zaštita od manipulacije

 

Kontaktirajte nas! Na bilo koji od naših mejlova ili telefonskih brojeva, dostavite nam specifikaciju vaših potreba (tema, vreme održavanja – period, broj potencijalnih učesnika), a mi ćemo vam odgovoriti ponudom kojom ćete sigurno biti zadovoljni.

 

011/3077612, 3161013, 063/506097, 063/509972

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs