Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   MOBING U PROSVETI – ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja

Detalji

 • Mesto:Nastavna sala IED, Zemun (Pregrevica 168)
 • Vreme:27. septembar 2017. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, sertifikovani predavač od EU za edukacije u oblasti vansudskog rešavanja radnih sporova i mobinga
 • Kotizacija:8.500,00 (+PDV)
 • Popust:10 % za dva i više učesnika iz iste ustanove

MOBING U PROSVETI – ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja

Olga Kićanović

Gotovo 20 odsto prosvetnih radnika, prema istraživanju koje je sproveo Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, suočilo se sa zlostavljanjem na radu, a 11,5 odsto zaposlenih u prosveti priznaje da najmanje dva puta nedeljno trpi neki oblik mobinga. Direktori su, prema stručnjacima Instituta, ključna poluga u prevenciji zlostavljanja i zato obuka u ovoj oblasti mora da bude deo profesionalnog usavršavanja direktora škola. Oni treba da budu zaduženi za edukovanje zaposlenih o prepoznavanju zlostavljanja na radu, reagovanju na prve signale i stvaranju klime u školi u kojoj dominiraju saradnja, podrška i tolerancija.

Predavač na obuci je Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, ekspert u oblasti radnog prava i članica Radne grupe za izmenu seta zakona o radu, licencirana od strane Ministarstva pravde, sertifikovani predavač od EU za edukacije u oblasti vansudskog rešavanja radnih sporova i mobinga.

Program obuke Mobing u prosveti

I) PREPOZNAVANJE MOBINGA

 • Slojevitost interakcija i odnosa u prosveti
 • Razdvajanje aktivnosti koje predstavljaju mobing od drugih internih i eksternih incidentnih odnosa i situacija koje se rešavaju u posebnim postupcima
 • Šta je mobing po ZSZR i kako ga prepoznati
 • Subjektivni doživljaj mobinga u okviru realnih okolnosti
 • Razgraničavanje mobinga od konflikta
 • Prevencija, preusmeravanje i rešavanje konflikata (primeri dobre prakse)
 • Mobing u prosveti – najčešći primeri iz prakse
 • Kontrola, kritika, disciplinski postupak – mobing ili obezbeđivanje efikasnog rada
 • Uloga roditelja, školskog odbora, učenika, direktora u prepoznavanju i procesuiranju mobinga
 • Diskreciona prava pretpostavljenog – mobing ili legitimna organizacija rada
 • Kad je pokretanje disciplinskog postupka mobing, a kad sredstvo obezbeđivanja poštovanja radne discipline / obaveze

II) PROCESUIRANJE I REŠAVANJE SPORA POVODOM MOBINGA

 • Pokušaj internog rešavanja spora posredovanjem – zakonska obaveza i procesni uslov za tužbu
 • Postupak posredovanja u školi – cilj, faze, izazovi na putu do sporazuma
 • Uspešno okončanje – sporazum koji trajno rešava spor
 • Neuspešno okončanje – obustava (uslovi za obustavu, pravne i socijalne posledice)
 • Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Pokretanje disciplinskog postupka za utvrđivanje zloupotrebe ako posredovanje ne uspe, uslovi za utvrđivanje zloupotrebe i sankcije ukoliko se zloupotreba potvrdi
 • Tužba – tužbeni zahtevi
 • Sudski postupak
 • Prebacivanje tereta dokazivanja sa tužioca na tuženog – najčešći izazovi novog dokaznog postupka
 • Kako postojanje zlostavljanja učiniti “verovatnim”
 • Analiza dokaza i presuda
 • Privremene mere – deklarativna zaštita lica koje smatra da je zlostavljano
 • Zašto su privremene mere pravno i faktički neostvarljive

III) DISKUSIJA, ANALIZA PRIMERA IZ REALNE POSLOVNE PRAKSE UČESNIKA, STUDIJA SLUČAJA, SIMULACIJA, ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

 

Kotizacija za obuku Mobing u prosveti iznosi 8.500,00 dinara (+PDV), a za dva i više učesnika iz iste ustanove odobravamo 10% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, nakon čega možete preuzeti prijavu u .doc formatu i poslati je na bilo koji od naših mejlova, ili korak po korak popuniti elektronsku formu.

Osoba za dodatne informacije: Iva Rutović

011/3077612, 3077613, 060/5002289

info@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Prijavu možete poslati na:

prijava@economicdiplomacy.co.rs