Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:19. oktobar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):19. oktobar 2022. godine od 10h
 • Predavač:Maja Jovanović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV), odnosno 11.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP

Maja Jovanović i Slobodanka Kelečević

Na radionici “Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP” koju organizujemo upoznaćete se sa postupkom nadzora zakonitog i namenskog korišćenja javnih sredstava javnih preduzeća, kao i materijalno-finansijskog poslovanja, koji vrši budžetska inspekcija. Posebno ističemo namensko korišćenje subvencija dodeljenih od strane osnivača, kao i donacija i zakonsku obavezu raspodele dobiti u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, kao i nadležnost budžetskog inspektora u postupku nadzora (podnošenje prijava).

 

Predavači:

 • Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija.
 • Slobodanka Kelečević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

 

NASTAVNI PROGRAM radionice “Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP”:

1. Osnivanje JP i normativni okvir za osnivanje – postupak osnivanja od strane RS i JLS

 • Osnivački akt
 • Status
 • Upis  u registar
 • Organi JP

2. Planiranje – donošenje programa poslovanja

 • Program poslovanja
 • Poseban program poslovanja
 • Usvajanje programa poslovanja – nadležnost

3. Finansiranje javnih preduzeća

 • Prihodi koje ostvaruje vršenjem i prodajom usluga od opšteg interesa
 • Subvencije

4. Izveštavanje

 • Proces realizacije godišnjeg programa
 • Dostavljanje izveštaja osnivača o realizaciji programa i ovlašćenje osnivača
 • Raspodela dobiti

5. Odgovornost odgovornog lica

 • Isplata zarada
 • Namensko korišćenje sredstava
 • Prekršaji iz člana 78. Zakona o javnim preduzećima

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs