Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP

Detalji

 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija (Šumadijski trg 8)
 • Vreme:27. i 28. februar 2024. godine od 10h
 • Predavači:Sanja Leverda i Branko Ljuboja (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:19.600 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP

PRIMENA OD 1. JANUARA 2024. GODINE; SASTAVLJANJE I SPROVOĐENJE INTERVJUA, METODE, TEHNIKE I ALATI

Nova Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, broj 107/2023), ušla je u primenu od 1. januara 2024. godine. Ova nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP u značajnoj meri menja dosadašnji rad na sprovođenju internih i javnih konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima JLS i predstavlja izazov za sve subjekte uključene u funkciju upravljanja ljudskim resursima, te je stoga neophodno da službenici koji će je primenjivati budu u potpunosti obučeni.

 

Način rada i ishodi:

Naša dvodnevna obuka bazirana je, osim na predavanjima, i na diskusiji, simulaciji, studiji slučaja kao i grupnim vežbama. Sa ukupnim fondom od 12 nastavnih časova, ovaj izuzetno interaktivan i praktičan rad, omogući će Vam da:

 • Upoznate se i unapredite znanje o pravnom okviru i razumete koncept selekcije kadrova zasnovan na kompetencijama
 • Savladate procedure za popunjavanje radnih mesta u JLS
 • Usvojite znanje o sastavu, odgovornostima i obavezama članova konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka
 • Razumete ulogu zaposlenih u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima u svim fazama sprovođenja internog i javnog konkursa
 • Razumete način sprovođenja ocenjivanja i bodovanja opštih funkcionalnih kompetencija
 • Pripremite zadatke, kao i da ocenite i bodujete posebne funkcionalne kompetencije
 • Razumete način sprovođenja, ocenjivanja i bodovanja ponašajnih kompetencija;
 • Primenite osnovna pravila i izbegnete najčešće greške prilikom sprovođenja postupka selekcije kadrova zasnovane na kompetencijama
 • Unapredite sopstvene kompetencije za rad na poslovima selekcije kadrova zasnovane na kompetencijama i primenite sve naučeno.

 

Predavači:

1) Sanja Leverda, psihološkinja, dugo godina zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS i u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, posebno na poslovima selekcije kandidata i procene kompetencija u izbornom postupku za popunjavanje radnim mesta u državnim organima. Učestvovala u pripremi Nacrta Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje randih mesta u organima AP i JLS. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast upravljanja ljudskim resursima i ličnog razvoja.

2) Branko Ljuboja, pravnik i samostalni konsultant u oblasti javne uprave i lokalne samouprave. Bio zaposlen u dve lokalne samouprave na raznim pozicijama, od rukovodioca odeljenja do načelnika uprave. Učestvovao u pripremi Nacrta Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima AP i JLS. Akreditovani je realizator obuka Nacionalne akademije za javnu upravu za više oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Selekcija kadrova u AP i JLS zasnovana na kompetencijama u AP i JLS – pojam i zakonski okvir
 • Načini popunjavanja radnih mesta
 • Oglašavanje i prikupljanje prijava
 • Sastav i odgovornosti konkursne komisije
 • Faze  izbornog postupka za izvršilačka radna mesta
 • Provera opštih funkcionalnih kompetencija – načini provere, bodovanje, izveštaj
 • Lista  za izbor
 • Faze izbornog postupka za izbor službenika na položaju
 • Provera opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija – načini provere, bodovanje, izveštaj
 • Provera ponašajnih kompetencija razgovor – načini provere, bodovanje, izveštaj
 • Procena motivacije razgovor- načini provere, bodovanje, izveštaj
 • Lista kandidata
 • Primeri dobre prakse u postupku selekcije kadrova zasnovanoj na kompetencijama
 • Praktičan rad – praktične vežbe

(Ceo program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Zbog interaktivnosti obuke “Nova Uredba o zapošljavanju u JLS i AP” i velikog broja praktičnih vežbi, obuka se sprovodi isključivo u nastavnoj sali hotela Šumadija na Banovom brdu.

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 19.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

 

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs