Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Nove smernice za poslovanje javnih preduzeća za 2022. godinu

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:19. novembar 2021. godine od 10 časova
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:19. novembar 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Stanimirka Mijailović i Irena Bulatović, Ministarstvo privrede (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500,00 za prisustvo u sali, 11.000,00 za on line učešće; detalji o popustima na stranici

Nove smernice za poslovanje javnih preduzeća za 2022. godinu

Eksperti Ministarstva privrede, Sektora za nadzor nad radom javnih preduzeća

NOVE SMERNICE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA I NAČIN IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2022. GODINU

 

Predavači su eksperti Sektora za nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede Republike Srbije Stanimirka Mijailović i Irena Bulatović.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Nove smernice za izradu programa poslovanja i način izrade godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu

 • Smernice za izradu Godišnjeg programa poslovanja
 • Sadržaj Smernica kao vodič za izradu GPP
 • Opšti podaci koji se prikazuju u godišnjem programu poslovanja
 • Analiza poslovanja u 2021. godini – pregled tabela i način popunjavanja
 • Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu
 • Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama – pregled tabela i način popunjavanja

2) Planiranje zarada zaposlenih i plan zapošljavanja

 • Plan zarada i zapošljavanja (pregled tabela i način popunjavanja)
 • Nedoumice u praksi i kako ih rešiti
 • Planiranje nabavki u godišnjem programu poslovanja

3) Sistem praćenja godišnjeg programa poslovanja

 • Kako i iz kojih razloga raditi izmene i dopune Programa poslovanja – način izrade

4) Ostale aktuelnosti u oblasti javnih preduzeća

 • Korporativno upravljanje kao deo strateškog opredeljenja u cilju jedinstvenog upravljanja
 • Strateški i zakonodavni okvir za unapređenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
 • Novine koje donosi Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs