Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme::28. novembar 2019. od 16 do 19h
 • Predavač:Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.
 • Kotizacija:8.500 dinara (+PDV)
 • Popust:Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

UNOS, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PODATAKA U CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJJALNOG OSIGURANJA I DRUGE EVIDENCIJE U OBLASTI RADA

Bliži se zakonski rok za izmenu šifara zanimanja u Centralnom registru, a to je 31. decembar. Ukoliko još niste uneli novi kodeks šifara, iskoristite poslednju grupu u ovoj godini – 28. novembra 2019. godine – da saznate kako se ove novine sprovode.

 

Sa jedne od naših prethodnih radionica
                   Rad u maloj grupi

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

_________________________________________________

Zakonski osnov

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18). Vlada Republike Srbije donela je ovu Odluku 17. jula prošle godine, a novi Šifarnik zanimanja je ušao u primenu od 2019. godine. U skladu sa njom, poslodavci su u zakonskoj obavezi da do 31. decembra 2019. u registru CROSO izmene zanimanja u skladu sa novim šifarnikom!

Do usvajanja te Odluke, čiji je sastavni deo i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u proteklih 28 godina i koje su uslovile nestanak nekih zanimanja i pojavu sasvim novih.

 

Novi Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifarnike koji se primenjuju za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, i to za sledeća obeležja:

 • zanimanje,
 • vrsta i nivo kvalifikacije,
 • država,
 • opština i naselje (mesto).

 

 

Na radionici koju ponovo realizujemo u Beogradu, poslednji put do isteka zakonskog roka, dobićete praktične instrukcije za primenu Šifarnika, praćenje njegove primene i ažuriranje podataka.

Predavač

Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za učešće iznosi 8.500,00 dinara (+PDV).  Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs