Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Portal javnih nabavki – praktična obuka

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:7. avgust 2020. godine od 13 časova
 • Predavač:Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu Zakona i podzakonskih akata
 • Kotizacija:7.500 (+PDV)
 • Napomena:Ukoliko do datuma realizacije obuke dođe do poboljšanja epidemiološke situacije u Srbiji i ukidanja zabrane okupljanja, nastava će biti realizovana u vidu seminara u našoj nastavnoj sali.

Novi Portal javnih nabavki – praktična obuka

PRAKTIČNA OBUKA ZA RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. On omogućava sprovođenje postupka javne nabavke elektronskim putem, što znači da se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvija elektronskim putem. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a samim tim i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki. Novi Portal je ušao u punu primenu 1. jula 2020. godine.

 

Predavač: Danijela Bojović, dugogodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član Radne grupe za izradu novog ZJN i podzakonskih akata.

 

PROGRAM OBUKE:

 • Registracija na Portalu naručioca i ponuđača
 • Izrada i objavljivanje plana javnih nabavki
 • Dobijanje informacija o planiranim i pokrenutim nabavkama
 • Izrada i objavljivanje javnog poziva i konkursne dokumentacije
 • Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije
 • Izrada i podnošenje ponude, izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda, ,izrada zapisnika i pojašnjenje ponuda
 • Stručna ocena ponuda, komunikacija naručioca i ponuđača (zahtevi i pojašnjenja)
 • Izveštaj o postupku, donošenje odluke o dodeli ugovora i obustavi postupka
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za Webinar iznosi 7.500 (+PDV)

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs