Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi podzakonski akti i Nacrt novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED (Pregrevica 168):4. februar 2022. godine od 10 časova
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):4. februar 2022. godine od 10 časova
 • Kotizacija i popusti:Opcija 1 - 11.500; Opcija 2 - 10.500 (+PDV); novogodišnji popust (detalji na stranici)

Novi podzakonski akti i Nacrt novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Ekspert za inspekcijski nadzor u oblasti BNR

Obzirom na veliko interesovanje i približavanje usvajanja Zakona, oglašavamo novi termin

4. februar 2022. godine od 10 časova.

 

Tokom decembra 2021. godine usvojena su 4 nova podzakonska akta važećeg Zakona o BZR, a istovremeno je izrađen i Nacrt novog Zakona, zbog samo delimične usklađenosti postojećeg Zakona sa okvirnom Direktivom 89/391EEZ

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu će vrlo brzo ući u skupštinsku proceduru i, izmenama i dopunama normativnog okvira u ovoj oblasti, povećaće nivo usklađenosti sa Direktivom.

Neophodno je bilo uvesti nove institute u režim zaštite zaposlenih, koji se prevashodno odnose na obezbeđivanje veće zaštite zdravlja i proširivanje kruga lica koja uživaju zaštitu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na seminaru učesnici će se upoznati sa postojećim stanjem u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vezanim za praktičnu primenu Zakona i novinama u ovoj oblasti koje su predviđene Nacrtom zakona o BNR.

 

Predavač: ekspert za inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Nova podzakonska akta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (usvojeni u decembru 2021)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri radu sa hemijskim materijama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu pri pradu sa opremom za rad
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu pri izlaganju elektromagnetnom zračenju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu pri izlagačnju veštačkom optičkom zračenju

2. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Nacrt Zakona: 

 • Preventivne mere
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca (izvođenje radova na gradilišltu i radilištu, izdavanje dozvola za rad)
 • Prava i obaveze zaposlenih
 • Obaveze lica koje se samozapošljava
 • Rad od kuće i rad na daljinu
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (poslodavac koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, savetnik i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu)
 • Zaštita zdravlja na radu
 • Predstavnik zaposlenih i odbor za bezbednost i zdravlje na radu
 • Evidencija, saradnja i izveštavanje
 • Stručni ispit i izdavanje licenci
 • Nacionalna priznanja
 • Inspekcijski nadzor

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Produžavamo trajanje novogodišnjeg popusta, koji važi do kraja januara 2022. godine.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs