Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o obrazovanju

Detalji

 • Mesto i vreme: 9. novembar 2017. godine od 14 h:Kanjiža, Regionalni centar za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju
 • Predavač:Mirjana Ćurin, konsultant Instituta u oblasti obrazovanja
 • Predavač:Dejan Ilić, gradski prosvetni inspektor
 • Kotizacija:7500 (+PDV)
 • Popust 1:Za uplate u roku od 2 dana - 5%
 • Popust 2 :Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Novi Zakon o obrazovanju

Dejan Ilić i Mirjana Ćurin

Novi zakon o obrazovanju (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) podrazumeva integrisani pristup prilikom primene i normativnog uređivana prava, obaveza i odgovornosti .

Seminar je namenjen direktorima, sekretarima, članovima organa ustanove, članovima sindikata i ostalim učesnicima u sistemu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Predavači:

 1. Dejan Ilić, gradski prosvetni inspektor
 2. Mirjana Ćurin, konsultant Instituta za ekonomsku diplomatiju u oblasti obrazovanja.

Seminar se održava u Kanjiži, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 9. novembra 2017. godine od 14 h.

 

PROGRAM SEMINARA “Novi zakon o obrazovanju”

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Razlozi za donošenje novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Načelne zakonske novine
 • Konkretne zakonske novine
 • Neophodnost donošenja izmena i dopuna posebnih zakona (Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju);
 • Podzakonska akta u pripremi

USAGLAŠAVANJE AKATA (sa modelima pravnih akata)

 • Usaglašavanje statuta, drugih pravnih akata, organizacije i načina rada ustanove sa novim zakonom
 • Modeli pravnih akata
 • Ostali propisi i dokumenta od značaja za prava, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu obrazovanja i vaspitanja

PITANJA IZ RADNIH ODNOSA U OBLASTI OBRAZOVANJA

 • Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada, kolektivni ugovori;
 • Sindikat zaposlenih

RADIONICA:

 • Pitanja i odgovori, instrukcije za rešavanje konkretnih problema i dalje postupanje.

 

Kotizacija za učešće iznosi 7.500 (+PDV). Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo popust od 5%, a za dva ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijava

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem elektronskog obrasca (klikom na dugme “Prijavite se”) ili slanjem popunjenog obrasca na bilo koju od naših mejl adresa.

Kontakt osoba: Jelena Simović

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs