Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima

Detalji

  • Opcija 1: Nastavna sala hotela Šumadija, Beograd:18. oktobar 2023. godine od 10h
  • Opcija 2: On line (ZOOM platforma):18. oktobar 2023. godine od 10h
  • Predavači:Eksperti Ministarstva privrede, Sektora za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima

NOVI ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE; SLUŽBENI GLASNIK 76/23 OD 7.9.2023. PREDAVAČI IZ MINISTARSTVA PRIVREDE

Novi Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije,  objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 76/23 od 7. septembra 2023. godine, a primena ovog zakona počinje 12 meseci od stupanja na snagu. Obzirom na veliku i kompleksnu proceduru koja predstoji u cilju usaglašavanja sa novim Zakonom, oglašavamo blagovremeno upoznavanje sa njegovim odredbama.

Strategijom državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period 2021. – 2027. godine i pratećim Akcionim planom (koji su doneti 2021. godine), propisana je obaveza izrade i usvajanje novog pravnog okvira koji se primenjuje na državna preduzeća i predstavlja nov, sveoubuhvatan i jedinstven okvir koji pruža osnov za dalji razvoj i poslovanje preduzeća u državom vlasništvu.

Novi Zakon je propisao da će Ministarstvo privrede biti organ državne uprave koji obavlja centralizovanu vlasničku funkciju, kroz definisanje ciljeva državnog vlasništva, ulogu države u korporativnom upravljanju državnih preduzeća, kao i način na koji će država implementirati svoju vlasničku politiku.

Takođe, Zakonom se predviđa uređivanje pitanja korporativnog upravljanja državnih preduzeća, a u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Cilj seminara je predstavljanje novih zakonskih rešenja uz pružanje pojašnjenja i tumačenja radi bolje primene Zakona u praksi.

 

Predavanja drže eksperti nadležne državne institucije, u skladu sa svojim zaduženjima, a to su:

  1. Irena Bulatović, načelnica Odeljenja u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća
  2. Iva Pegan Karadžole, rukovodilac Grupe  u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća

 

Način realizacije, kotizacija i popusti za učešće na Obuci za arhiviranje:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija u Beogradu (Banovo Brdo) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

  • Za brze uplate – 5% popusta
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs