Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novine u poslovanju JP

Detalji

 • Opcija 1 - Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:22. april 2023. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):22. april 2023. godine od 10h
 • Predavači:Eksperti Ministarstva privrede
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novine u poslovanju JP

Eksperti nadležne državne institucije

Pozivamo vas da se priključite radionici koja će vas detaljno provesti kroz sve novine u poslovanju JP koja su vezana za poslovanje javnih preduzeća. Predavanja drže eksperti nadležne državne institucije, u skladu sa svojim zaduženjima, a to su:

 1. Irena Bulatović, načelnica Odeljenja u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća
 2. Iva Pegan Karadžole, rukovodilac Grupe  u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća
 3. Stanimirka Mijailović, šefica Odeljenja u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća.

 

NOVINE U POSLOVANJU JP – nastavni program

1) Korporativno upravljanje i novi pravni okvir

 • Korporativno upravljanje u javnim preduzećima – dosadašnja praksa isprovođenje Strategije državnog vlasništva za privredne subjekte u vlasništvu RS
 • Predstavljanje novog pravnog okvira za državna preduzeća

2) Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja

 • Predstavljanje Web aplikacije – informacione platforme za planiranje i izveštavanje
 • Rokovi, načini i prelazni period za prelazak na izveštavanje putem informacione platforme

3) Planiranje u javnim preduzećima

 • Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja
 • Elementi za izradu Godišnjeg programa poslovanja.

 

Način realizacije, kotizacija i popusti za učešće na Obuci za arhiviranje:

Obuka iz oblasti arhiviranja se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 5%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs