Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novine u radnom zakonodavstvu

Detalji

 • Mesto:Novi Sad, Kongresni centar SPENS
 • Vreme:9. mart 2018. godine od 10 do 15,30 h
 • Predavač:Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad Ministarstva za rad RS, sertifikovani predavač Evropske komisije i SUK Republike Srbije za oblasti radnog prava
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Novine u radnom zakonodavstvu

Jasmina Maričić Vukotić

Od januara 2018. godine u primeni su značajne izmene radnog zakonodavstva u oblasti zapošljavanja, prava, obaveza i odgovornosti u toku rada i prestanka radnog odnosa. Učesnicima seminara će biti prezentovane instrukcije za delovanje inspekcije rada i službena mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i praksa u radu po navedenim pitanjima.

Predavač: Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, sertifikovani predavač Evropske komisije i SUK Republike Srbije za oblasti radnog prava, predsednica Sindikata Ministarstva za rad, autorka brojnih stručnih tekstova u stručnim časopisima i priručnika iz oblasti radnog prava.

 

PROGRAM SEMINARA obuhvata tri celine:

I) NOVINE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA:

 • Zapošljavanje u opštem režimu;
 • Zapošljavanje u posebnom režimu;
 • Posredovanje u zapošljavanju;
 • Zapošljavanje stranaca;
 • Upućivanje stranaca;
 • Upućivanje radnika na rad u inostranstvo;

II) NOVINE U OBLASTI PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI U TOKU RADA:

 • Uređenje odnosa zaposlenog i poslodava (pravilnici, ugovori, odluke)
 • Kategorija zaštićenih zaposlenih i granice zaštite (omladina, porodilje, invalidi, sindikalni predstavnici)
 • Radno vreme (prekovremeni i preraspodela)
 • Odmori i odsustva
 • Materijalna odgovornost za štetu
 • Zarade i druga primanja

III) NOVINE U OBLASTI PRESTANKA RADNOG ODNOSA

 • Prestanak radnog odnosa zbog sticcanja objektivnih okolnosti (mimo volje poslodavca i zaposlenog)
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom
 • Prestanak radnog odnosa krivicom zaposlenog
 • “Disciplinska odgovornost” zaposlenog

IV) RADIONICA – pitanja, odgovori, instrukcije i mišljenja

 

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti: Za dva i više učesnika odobravamo 10% popusta; Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Andrea Mozetić.

011/3077612, 3077613, 063/464473

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.info@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs