Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novine u Zakonu o javnim nabavkama

Detalji

  • Opcija 1: Nastavna sala hotela Šumadija, Beograd:20. oktobar 2023. godine od 10h
  • Opcija 2: On line (ZOOM platforma):20. oktobar 2023. godine od 10h
  • Predavač:Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o poputima na stranici

Novine u Zakonu o javnim nabavkama

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA STUPAJU NA SNAGU 1.1.2024. GODINE

U toku je postupak izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, čija primena je planirana od 1.1.2024. godine. Na seminaru ćemo predstaviti sve novine u Zakonu o javnim nabavkama, kao i izmene i dopune važećeg Zakona. Takođe, posebnu pažnju ćemo posvetiti tumačenjima pojedinih odredbi koje će ostati u primeni i sa usvajanjem izmena i dopuna, ali i posle tri godine primene važećeg zakona i dalje stvaraju nedoumice i probleme u praksi.

 

Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke RS, rukovodilac Grupe za normativne poslove u Sektoru za regulativu i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Novine koje uvodi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čija primena je predviđena za 1. januar 2024. godine

2) Tumačenje odredbi važećeg Zakona o javnim nabavkama koje izazivaju probleme i nedoumice u primeni

3) Kada naručioci nemaju obavezu da primene Zakon o javnim nabavkama?

4) Izuzeci propisani čl. 11-21 i 27. Zakona o javnim nabavkama

5) Najčešće dileme u praksi, pitanja i odgovori, mišljenja i rešavanje problema.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu na seminaru “Novine u Zakonu o javnim nabavkama” možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Hotela Šumadija u Beogradu ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000,00 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
  • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs