Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Detalji

 • Mesto:Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd
 • Vreme:6. i 7. jun 2024. godine od 10h
 • Predavač:Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:24.600 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

METODOLOGIJA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA; GLAVNA KNJIGA TREZORA; FINANSIJSKI IZVEŠTAJI; ZAVRŠNI RAČUN; MRS ZA JAVNI SEKTOR;

Budžetsko računovodstvo podrazumeva čitav niz propisa čija adekvatna primena obezbeđuje tačno i ispravno poslovanje. Na obuci učesnici će biti upoznati sa svim propisima iz ove oblasti i osposobljeni za knjiženje poslovnih promena kontnog plana za budžetski sistem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške, biće oslobođeni pokretanja kaznenih mera od strane nadležnih institucija protiv odgovornih korisnika. Naša Obuka za budžetsko računovodstvo predstavlja kombinaciju teorijskog i praktičnog rada na primerima iz dobre prakse budžetskih korisnika.

Nakon obuke polaznici će:

 • razumeti poslovne promene i prepoznati njihov uticaj na bilans
 • razlikovati računovodstvene osnove i načela za vođenje budžetskog računovodstva
 • umeti da sprovedu proces planiranja, izvršenja budžeta i evidentiranja u budžetskom računovodstvu
 • koristiti jedinstvenu budžetsku klasifikaciju
 • umeti da sastave periodični i godišnji finansijski izveštaj, završni račun i konsolidovani finansijski izveštaj

Obuka za budžetsko računovodstvo je namenjena zaposlenima na poslovima računovodstva, finansija, kontrole, inspekcije i revizije, poslovima povezanim sa ovim poslovima i svima koji nameravaju da rade na ovim i sličnim poslovima kod korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih), organizacija za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvenih i apotekarskih ustanova (korisnika sredstava RFZO).

 

Predavač: Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava, akreditovani predavač kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

 

NASTAVNI PROGRAM

Program Obuke za budžetsko računovodstvo i izveštavanje je podeljen u devet tematskih celina koje će biti obrađene u dva nastavna dana. To su:

 1. Značaj i svrha pouzdanih računovodstvenih informacija
 2. Pravni osnov za budžetsko računovodstvo
 3. Osnove za vođenje budžetskog računovodstva
 4. Metodologija budžetskog računovodstva i budžetska klasifikacija
 5. Sistem glavne knjige trezora
 6. Sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja
 7. Sadržaj završnog računa
 8. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
 9. Zaključna razmatranja, primeri, odgovori na konkretna pitanja, rešavanje konkretnih problema.

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

Obuka za budžetsko računovodstvo i izveštavanje se održava sa manjom grupom polaznika, tako da postoji mogućnosti aktivnog učešća kroz postavljanje pitanja, diskusije, rešavanje konkretnih problema i dilema, zbog čega se sprovodi isključivo uživo, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 24.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja, posluženje u pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za sve prijave odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs