Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Obuka za primenu propisa iz oblasti SPN i FT

Detalji

 • VEBINAR:26. februar 2021. godine od 14 časova
 • Predavač:Milunka Milanović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.500,00 (+PDV), detalji o popustima na stranici

Obuka za primenu propisa iz oblasti SPN i FT

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja kompleksan skup propisa čija je primena prilično zahtevna zato što se zasniva na proceni rizika. Pred obveznike se stavlja niz obaveza, od uspostavljanja Sistema, donošenja internih akata, izrade matrice rizika, poznavanja i praćenja stranke, ocene rizika sa ciljem da se dođe do prijave sumnjivog izveštaja.

Ova celovita obuka ima za cilj da pomogne obveznicima u primeni ovih propisa i uspostavljanju sistema i razjasni pojmove iz materije sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da omogući polaznicima da se pripreme za sve obaveze koje pred njih stavljaju propisi i Zakon.

Ciljna grupa su svi obveznici po Zakonu o SPN i FT: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko dilerska društva, menjačnice, posrednici u prommetu nepokretnosti, faktoring kuće, računovođe, revizori, advokati, notari, platne institucije, institucije elektronskog novca, onlajn igre na sreću, kazina, Pošta, poštanski operrateri, poreski savetnici i drugi obveznici po Zakonu.

 

Predavač: Milunka Milanović, konsultantkinja OEBS-a za sprečavanje pranja novca i FT

 

NASTAVNI PROGRAM OBUKE:

 • Definicija pranja novca
 • Definicija finansiranja terorizma
 • Identifikacija klijenta
 • Procena rizika klijenta
 • Poznavanje i praćenje stranke
 • Pojednostavljene radnje i mmere
 • Pojačane radnje i mere
 • Kompleksne vlasničke strukture
 • Novi proizvodi i usluge
 • Korespodentski odnos
 • Funkcioneri
 • Matrica rizika
 • Preispitivanje rizika
 • Uloga rizika države i sektora
 • Stvarni vlasnik – definicija (ko, šta, kad i kako)
 • Potrebna dokumentacija
 • Unutrašnja kontrola
 • Interna revizija
 • Obavezne evidencije
 • Sumjive aktivnosti
 • Kaznene odredbe

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 11.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs