Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Opšte i posebne mere zaštite u e-poslovanju

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:5. jun 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):5. jun 2024. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Dragana Jakovljević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Opšte i posebne mere zaštite u e-poslovanju

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA; PLAN OPORAVKA OD KATASTROFE; CYBER PRETNJE I NAPADI; OPERATIVNA POSTUPANJA - OBAVEZE, MERE, POSTUPCI, PRAKTIČNO UPUTSTVO, OBAVEZNI PRILOZI

Početkom primene više novih i izmenom postojećih propisa iz domena digitalizacije poslovanja, raste i lista obavezne primene bezbednosnih mera i postupaka unutar organizacije (opšte i posebne mere), a u skladu sa tim i izrada posebnih procedura i internih akata, te u tom smislu ove obaveze stvaraju potrebu za proširenjem operativnog rada i odgovornosti imenovanih i odgovornih lica u cilju bezbednog i zakonitog poslovanja.

Naš seminar/vebinar ima  za cilj da upozna polaznike sa svim zakonom propisanim obavezama i prikaže načine i realne primere potrebnih izmena i dopuna bezbednosnih procedura i postupanja u redovnim i vanredbnim okolnostima.

 

Predavači su vrhunski stručnjaci za ovu oblast sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom:

 • Olga Zorić, konsultantkinja za elektronsko poslovanje i korporativnu bezbednost
 • Dragana Jakovljević, konsultantkinja za IKT bezbednost

 

Najvažnije teme kojima ćemo se baviti su:

 • Važeći propisi koji se odnose na opšte i posebne mere zaštite podataka
 • Bezbednosni postupci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – obrada, razmena, čuvanje i uništavanje podataka
 • Obaveze koje nalaže Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
 • Obaveze koje nalaže Zakon o informacionoj bezbednosti
 • Obaveza sprovođenja bezbednosnih mera u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama
 • Zaštita i čuvanje elektronskih podataka u skladu sa važećim propisima – rokovi, obaveze i odgovornosti
 • Program postupanja u očuvanju kontinuiteta poslovanja – metodologija kojom se omogućava funkcionisanje sistema u slučaju nepredviđenih nepovoljnih okolnosti
 • Kontinuirani nadzor nad bezbednošću IKT sistema  – obaveze, rokovi, postupanje u praksi
 • Plan oporavka od katastrofe – Disaster Recovery Plan
 • Uputstva  za izradu Plana kontinuiteta poslovanja i koraci u  izradi Plana oporavka od IKT incidenata i katastrofa
 • Korporativna bezbednost i digitalno poslovanje
 • Implementacija ISO standarda i bezbednosne procedure

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i rukovodiocima
 • Sekretarima i pravnicima
 • Licima zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti
 • Licima zaduženim za zaštitu i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom
 • Stručnim IT licima
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja
 • Zaposlenima u sektoru finansija

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Važeći propisi koji nalažu posebne mere bezbednosti IKT sistema

 • Pravni okvir – propisi koji bliže uređuju primenu opštih i posebnih mera zaštite poslovanja
 • Obaveze u vezi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti / GDPR
 • Mere i postupci u vezi Zakona o arhiviranju i arhivskoj građi
 • Mere i postupci u vezi Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Postupanje u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti i podzakonskim aktima
 • Izrada opštih akata (Internih normativnih akata) neophodnih za pravilnu primenu propisa – primeri opštih akata

2) Operativna postupanja i korporativna bezbednost

 • Savremeni bezbednosni izazovi u digitalnom poslovanju
 • Ranjivost IKT sistema – sistematizacija pretnji
 • Bezbedonosno okruženje korišćenja elektronske pošte i servisa za dostavu elektronskih dokumenata kao automatskih kanala komunikacije – kompanijska i sektorska mail adresa, EDI servisi i Sistem elektronskih faktura
 • IKT u sistemu korporativne bezbednosti.

3) Najfrekventnije cyber pretnje poslovanju i kontinuitetu poslovanju

 • Cyber pretnje – prepoznavanje, razvrstavanje i postupanje
 • Tipovi malicioznog koda – prikaz na praktičnim primerima
 • Opcije preveniranja i uklanjanja Ransomware – prikaz na praktičnim primerima

4) Plan kontinuiteta poslovanja / Business continuity (BC) plan

 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Upostavljanje Business continuity (BC) plana prema Standardu 22301:2014
 • Tri široke kategorije pretnji i opasnosti
 • Analiza uticaja rizika na poslovanje
 • Odabir strategije i definisanje najefikasnijih načina za oporavak
 • Razvoj plana za oporavak
 • Tim za definisanje i primenu plana kontinuiteta poslovanja – uloge
 • Planiranje kontinuiteta poslovanja prema kritičnosti poslovnog sektora
 • Obavezni prilozi uz Plan kontiniteta poslovanja

5) Plan oporavka od katastrofe / Disaster Recovery Plan

 • Primarni ciljevi Plana oporavka od katastrofe i incidenta
 • Koraci do Disaster Recovery plana
 • Procena rizika
 • Organizacija elemenata po faktoru kritičnosti
 • Definisanje RTO i RPO
 • Definisanje strateških aktivnosti i dodela odgovornosti
 • Praktično uputstvo za  izradu Plana oporavka od katastrofe

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka “Opšte i posebne mere zaštite u ePoslovanju” se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih odgovoriti nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs