Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Planiranje i izveštavanje u JP i JKP – smernice za 2023. i digitalizacija

Detalji

 • Opcija 1 - Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:30. novembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):30.novembar 2022. godine od 10h
 • Predavači::Stanimirka Mijailović i Irena Bulatović, Ministarstvo privrede (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (u nastavnoj sali); 11.500 (on line); detalji o popustima na stranici

Planiranje i izveštavanje u JP i JKP – smernice za 2023. i digitalizacija

SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA; DIGITALIZACIJA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA; WEB APLIKACIJA; PREDSTAVLJANJE RADA U SOFTVERU;

NOVI TERMIN! Obuka je posvećena instrukcijama, odnosno Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za  2023. godinu, koju su usvojene na sednici vlade 20.10.2023, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025, a zatim prezentaciji softvera koji značajno olakšava kako proces planiranja i izveštavanja, tako i nadzora nad radom JP i JKP, smanjuje mogućnost greške i time omogućava veću preciznost i efikasnost u radu. Softver podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka.

Obuka je namenjena svim javnim, javno-komunalnim preduzećima, kao i lokalnim samoupravama.

 

Predavači su eksperti Sektora za nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede Republike Srbije Stanimirka Mijailović i Irena Bulatović.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Nove smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za  2023. godinu, koju su usvojene na sednici vlade 20.10.2023, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025

 • Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja
 • Izmene i dopune godišnjeg programa poslovanja –  izrada i sadržina
 • Usklađenost godišnjih planova poslovanja sa dugoročnim i srednjoročnim planovima i mogućnost eventualnih izmena i dopuna

2) Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja

 • Predstavljanje Web aplikacije – informacione platforme za planiranje i izveštavanje
 • Predstavljanje rada u softveru
 • Obaveze osnivača javnih preduzeća i javnih preduzeća prilikom dostavljanja tromesečnih izveštaja
 • Rokovi, način i prelazni period za prelazak na izveštavanje putem informacionne platforme

3) Korporativno upravljanje i strategija državnog vlasništva

 • Korporativno upravljanje u javnim preduzećima  – dosadašnja praksa
 • Scorecard korporativnog upravljanja
 • Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima u vlasništvu Republike Srbije i priprema novog pravnog okvira.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs