Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu

Detalji

 • OTKAZANO:Informacija o novom terminu biće blagovremeno postavljena na naš sajt
 • Predavači:Eksperti za budžet (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu

UPUTSTVO ZA PRIPREMU I IZRADU BUDŽETA, REBALANS BUDŽETA, BUDŽETSKI KALENDAR, IZRADA FINANSIJSKIH PLANOVA

Zakon o budžetskom sistemu utvrdio je postupak za planiranje i izvršenje budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti (autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave), organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Prema članu 31. ovog Zakona, rok za dostavljanje nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti Nacrta odluke o budžetu je 1. novembar, a 20. decembra skupština lokalne vlasti treba da donese odluku o budžetu lokalne vlasti (koja se dostavlja Ministarstvu do 25. decembra). Pravo je vreme da se upoznate sa procedurom i načinom izrade planova za narednu godinu, kako bi ispoštovali navedene rokove.

Na ovoj radionici polaznici će se upoznati sa uputstvom za pripremu budžeta za 2024. godinu, postupkom nadzora budžetske inspekcije nad ovim procesom, donošenjem finansijskh planova direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstaava. Kroz praktične primere biće prikazano šta bi trebalo da sadrži finansijski plan, jer se u praksi pokazalo da je najviše nepravilnosti utvrđeno upravo u ovim slučajevima. Takođe, učesnici će se upoznati sa kaznenim odredbama koje  su propisane Zakonom o budžetskom sistemu ukoliko ove  obaveze ne izvrše prema propisanom budžetskom kalendaru.

Predavači su eksperti sa višegodišnjim iskustvom u Ministarstvu finansija, predavači na velikom broju obuka Instituta za ekonomsku diplomatiju u oblasti budžetskog sistema i budžetske inspekcije, planiranja i izrade budžeta.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Priprema budžeta i finansijskih planova

 • Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Opšti deo budžeta (šta obuhvata opšti deo budžeta)
 • Posebni deo budžeta (šta se prikazuje u posebnom delu budžeta)
 • Obrazloženje
 • Priprema budžeta  na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije (šta obuhvata budžetska klasifikacija, čl. 29. Zakona o budžetskom sistemu)

2) Budžetski kalendar

 • Rokovi propisani budžetskim kalendarom koji se odnose na postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova (čl. 31. Zakona o budžetskom kalendaru) – nadležnost budžetske inspekcije
 • Posledice nepoštovanja propisanih rokova budžetskog kalendara (odgovornost, kaznene odredbe)

3) Uputstvo za  pripremu i izradu Odluke o budžetu lokalne vlasti (čl. 40 Zakona o budžetskom sistemu)

 • Priprema i dostavljanje predloga finansijskog plana korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti
 • Sadržaj finansijskog plana didrektnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

4) Izmene i dopune Odluke o budžetu (rebalans) i izmeni i dopuni finansijskih planova

 • Postupak
 • Odgovornost odgovornih lica

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu na obuci Planiranje i izvršenje budžeta za 2024. godinu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Hotela Šumadija u Beogradu ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000,00 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs