Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:23. decembar 2017. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Danijela Bokan, dugogodišnji rukovodilac poslova planiranja nabavki i kvartalnog izveštavanja u Upravi za javne nabavke, sada u Ministarstvu finansija RS
 • Predavač:Gordana Predić, programerka, autorka softverske aplikacije za planiranje javnih nabavki i kvartalno izveštavanje
 • Kotizacija:10.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

Danijela Bokan i Gordana Predić

Obuka PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU I RAD U SOFTVERU ZA PLANIRANJE I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE će obuhvatiti kako teoretski deo, odnosno regulativu iz oblasti javnih nabavki, finansija i interne kontrole koju je neophodno poznavati kako bi se planiranje javnih nabavki vršilo na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način, tako i praktični rad u softverskoj aplikaciji za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje.

Predavači su:

 1. Danijela Bokan, dugogodišnji rukovodilac poslova planiranja javnih nabavki i kvartalnog izveštavanja u Upravi za javne nabavke, sada u Ministarstvu finansija RS
 2. Gordana Predić, programerka, autorka softverske aplikacije za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje.

 

PROGRAM RADIONICE

1. Planiranje nabavki

 • regulatorni okvir (Zakon o javnim nabavkama, Zakon o budžetskom sistemu, podzakonska i interna akta naručioca)
 • veza sa budžetom / finansijskim planom;
 • uloga interne kontrole i upravljačke odgovornosti;
 • najčešća pitanja i problemi u praksi

2. Planiranje nabavki u softverskoj aplikaciji:

 • Izrada plana javnih i plana izuzetih nabavki;
 • Veza sa finansijskim planom;
 • Tajni podaci;
 • Objava plana nabavki na Portalu javnih nabavki;
 • Izmene i dopune plana nabavki;
 • Tehničke ispravke;
 • Izvršenje plana nabavki;
 • Pregledi

3. Kvartalno izveštavanje

 • Regulatorni okvir: Zakon o javnim nabavkama, podzakonski akti i interni akt naručioca)
 • Najčešća pitanja i problemi u praksi

4. Kvartalno izveštavanje u softverskoj aplikaciji

 • Evidencija zaključenih ugovora kod velikih, malih i izuzetnih nabavki;
 • Evidentiranje izmena i izvršenja ugovora;
 • Unos podataka o sprovedenim postupcima nabavki;
 • Ispravka grešaka u izveštavanju;
 • Dostavljanje izveštaja Upravi za javne nabavke;
 • Povezivanje ugovora sa planom nabavki;
 • Pregledi
 • Servis, tehnički problemi u radu, pitanja i odgovori

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učešće iznosi 10.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat i posluženje u pauzama (kafa, čaj, sendviči, sokovi).

Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta, a za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Dodatne informacije i prijavljivanje:

Klikom na dugme “prijavite se” možete izvršiti elektronsku prijavu ili preuzeti formular u .doc formatu, kojeg ćete nam dostaviti na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:

011/3077612, 3077613, 063/509972

Osoba za kontakt: Jelena Marinkov

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs