Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Platni promet sa inostranstvom – rizici i preporuke

Detalji

 • On line (ZOOM):16. avgust 2024. godine od 10h
 • Predavačica:Radmila Gaćeša (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.800 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Platni promet sa inostranstvom – rizici i preporuke

RIZICI SPOLJNOTRGOVINSKIH TRANSAKCIJA; PREPORUKE ZA NAJCELISHODNIJE PRIPREME, PROVERE I PRAĆENJE SVAKE TRANSAKCIJE

Dobro poznavanje svakog pojedinačnog instrumenta platnog prometa sa inostranstvom je apsolutni imperativ u cilju zaštite sopstvenih interesa izvoznika odnosno uvoznika. Pored svojevrsnih prednosti koje nose, platni promet sa inostranstvom, odnosno instrumenti za njegovo sprovođenje, svaki od njih, nosi i sebi svojstvene rizike, koji mogu u značajnoj meri da ugroze poslovanje, i nanesu ozbiljne štete. 

Pravna lica i preduzetnici koji se već bave, ili nameravaju da otpočnu sa spoljnotrgovinskim poslovanjem, moraju dobro da se upoznaju sa ovim instrumentima, kako bi otklonili sve rizike i obezbedili uspešnost posla, pa je ova obuka namenjena upravo ovim poslovnim subjektima. Osim toga, polaznici će na obuci dobit i preporuke za najcelishodnije pripreme, provere i praćenje svake pojedinačne transakcije. 

Predavačica je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata i vodeća autorka Priručnika za platni promet sa inostranstvom, sa dvadesetogodišnjim iskustvom u vođenju obuka i radionica iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom, kreditnih poslova sa inostranstvom i Trade Finance instrumenata.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi deo:

1) Pojam, suština i specifičnosti platnog prometa sa inostranstvom

2) Značaj komercijalnih pregovora sa inostranim pravnim subjektima koji su praćeni ponudama, porudžbinama, odnosno ugovorima sa elementom inostranosti

3) Rizici obavljanja spoljnotrgovinskih poslova / transakcija

 • Rizici značajnijih promena kursa kod poslovanja sa stranom vlautom
 • Rizici uvođenja embarga na izvoz ili uvoz robe iz određene zemlje posle zaključenja ugovora, priprema za isporuku ili uvoz robe
 • Rizici reklamacije na već isporučenu robu
 • Rizici reklamacije na uvezenu i plaćenu robu, a koje ino-liferant ne prihvata
 • Rizici u vezi sa neplaćanjem od strane ino-kupca po osnovu uredno izvršenog izvoza

Drugi deo:

Uloga banaka u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova / transakcija

 • Plaćanje uvoza robe, odn. usluga iz inostranstva
 • Naplata iz inostranstva po osnovu izvršenog izvoza robe, odn. usluga

Treći deo:

1) Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017, 98/2020, 154/2020, 66/2021 i 92/2021)

2) Direktni i ostali rizici koji se odnose na svaki pojedinačni instrument, kao  i preporuke za najcelishodnije pripreme, provere i praćenje svake pojedinačne transakcije:

a) Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom:

 • Doznaka
 • Ček koji glasi na stranu valutu
 • Menica
 • Platna kartica
 • Poštanska uputnica

b) Instrumenti finansiranja spoljne trgovine (Trade finance) – namenjeni isključivo privrednim subjektima:

 • Dokumentarni akreditiv
 • Bankarska garancija
 • Dokumentarni inkaso
 • Garancija izdata od strane privrednog društva – Solo garancija
 • Stand-by-letter of Credit (SBLC)

(Ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs