Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Platni promet sa inostranstvom

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:8. i 9. jun 2022. godine od 10h
 • Predavač:Radmila Gaćeša, vrhunski ekspert za ovu oblast (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:16.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Platni promet sa inostranstvom

SPECIJALIZOVANA DVODNEVNA OBUKA

Obuka Platni promet sa inostranstvom ima za cilj da ukaže na specifičnosti i rizike obavljanja platnog prometa sa inostrastvom. Istovremeno, obuhvata detaljno predstavljanje svih instrumenata, uz preporuke za njihovo korišćenje. Program je namenjen pravnim licima i preduzetnicima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem.

Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata, i dugogodišnji predavač (više od 20 godina) na brojnim obukama i radionicama iz ove oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM

 

PRVI MODUL – 8. jun 2022. godine od 10h

1. Najznačajniji propisi iz nadležnosti Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije

a) Zakon o deviznom poslovanju

b) Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

c) Uputstvo za  sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljjanja platnog prometa sa inostranstvom, sa prilozima

 • Dinamika izveštavanja
 • Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom
 • Šifarnik instrumenata plaćanja
 • Posebne šifre rezidenata (matični brojevi)

d) Devizna kontrola poslovanja sa inostranstvom

2. Uloga banaka u realizaciji plaćanja prema inostranstvu i naplata iz inostranstva

 • Pojam i funkcija strane valute
 • Račun privrednog društva (pravnog lica / preduzetnika) kod banke u zemlji 1 (valuta/e)
 • Šta je koresponentna banka: uloga i poseban značaj izbora kod nekih instrumenata
 • Šta je SWIFT, ko izvršava naloge, ko određuje tarife, troškovi, reklamacije, Book transfer
 • IBAN (koristi se u RS od 2006. godine) – ko ga koristi ko ga ne koristi
 • Šta je SEPA?
 • Šta  je Eurogiro?
 • Funkcija i prednosti Deviznog kliringa sistema NBS-a

3. Specifičnosti korišćenja USD  valute, kao i poslovanja sa SAD entitetima

 • USD valuta kao globalno najčešće korišćena valuta za plaćanja odnosno naplatu
 • Sistemi koji se koriste u SAD, Kanadi, Australiji i još nekim zemljama (nisu u SWIFT-u)
 • Izvršavanje naloga unutar SAD, prema inostranstvu, iz inostranstva a u korist korisnika u SAD-u (sistemi CHIPS i Fedware)
 • Izdavanje garancija kod pravnih lica i preduzetnika – rezidenata SAD
 • Stand-by Letter of Credit (SBLC) kao instrument koji se izdaje kao garancija u SAD – “akreditiv  u pripravnosti”

4. Specifičnosti poslovanja sa Kinom, Hong-Kongom i Makaoom

a) NR Kina (eng. Mainland) i juan (CNY)

b) NR Kina – “jedna zemlja dva sistema”

 • Kina – Hong Kong (valuta hongkonški dolar HKD, šifra 344)
 • Kina – Makao (valuta petaka MOP, šifra 446)

 

DRUGI MODUL – 9. jun 2022. godine od 10h

A) Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom

1) Nalogodavci, odnosno korisnici instrumenata platnog prometa

2) Platni promet sa inostranstvom  – vrste instrumenata

 • Bankarska doznaka (Remittance, Payment Order, Open Account)
 • Ček (Cheque/Check)
 • Menica (Bill of Exchange B/E, Draft)
 • Platna kartica (Payment Card)
 • Međunarodna uputnica

B) Instrumenti finansiranja trgovine (Tade Finance)

1) Nalogodavci i korisnici plaćanja po osnovu instrumenata iz ove grupe

2) Propisi Međunarodne trgovinske komore koji regulišu upotrebu instrumenata finansiranja trgovine

3) Vrste instrumenata finansiranja trgovine

 • Dokumentarni akrediti (Documentary Cred ili Letter of Credit L/C)
 • Bankarska garancija (Letter of Credit LG
 • Dokumentarni inkaso (Documentary Collection)
 • Stand by Letter of Credit (SBLC)
 • Bankarska platna obligacija (Bank Payment Obligatio BPO)

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 16.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze  uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs