Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Platni promet sa inostranstvom

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:23. jun 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Radmila Gaćeša, finansijski konsultant (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Platni promet sa inostranstvom

SPECIFIČNOSTI, RIZICI, INSTRUMENTI I PREPORUKE ZA USPEŠNO OBAVLJANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA; SMERNICE ZA NAJCELISHODNIJE PRIPREME, PROVERU I PRAĆENJE SVAKE POJEDINAČNE TRANSAKCIJE

NOVI TERMIN! Obuka Platni promet sa inostranstvom ima za cilj da ukaže na specifičnosti i rizike, kao i na apsolutni imperativ egzaktnog poznavanja svakog pojedinačnog instrumenta, radi zaštite sopstvenih interesa. Program je namenjen pravnim licima i preduzetnicima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovima.

Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnji zamenik direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, član Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata i vodeći autor “Priručnika za platni promet sa inostranstvom”. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u organizovanju i vođenju radioncia i seminara iz oblasti Platni promet sa inostranstvom, Kreditni poslovi sa inostranstsvom, Instrumenti Trade Finance, Faktoring, forfeting i obrnuti faktoring.

 

NASTAVNI PROGRAM

Prvi deo:

 • Nadležnosti Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije
 • Rizici koji prate ovu vrstu poslova
 • Značaj komercijalnih pregovora sa inostranim pravnim subjektima koji su praćeni ponudama, porudžbinama i ugovorima sa elementom inostranosti
 • Rizici koji se odnose na transport robe u izvozu, odnosno uvozu, problemi u vezi sa plaćanjem, odnosno neplaćanjem, falsifikati dokumenata i drugi…

Drugi deo:

 • Uloga banaka u realizaciji predmetnih poslova – celovit ciklus plaćanja prema inostranstvu, kao i naplate iz inostranstva
 • Uloga Međunarodne trgovinske komore u vezi sa regulisanjem određenih instrumenata, kao i u vezi sa arbitražom

Treći deo:

Poseban deo će biti posvećen veoma detaljnom predstavljanju, te ukazivanju na direktne i ostale rizike koji se odnose na svaki pojedinačni instrument, kao i preporukama za najcelishodnije pripreme, provere i praćenje svake pojedinačne transakcije.

a) Platni promet sa inostranstvom – instrumenti

 • Doznaka
 • Ček koji glasi na stranu valutu
 • Menica
 • Poštanska uputnica
 • Platna kartica

b)  Instrumenti finansiranja spoljne trgovine (Trade Finance) – namenjeni isključivo pravnim licima i preduzetnicima:

 • Dokumentarni akreditiv
 • Bankarska garancija
 • Garancija izdata od strane privrednog društva
 • SBLC – Stend-by-letter of Credit
 • Inkaso
 • BPO – Bankarska platna obligacija

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs