Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Detalji

 • Opcija 1 - nastavna sala Instituta (Zemun, Pregrevica 168):27. septembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:27. septembar 2022. godine od 10h
 • Predavači:Dr Slađana Gligorić i ekspert za inspekcijski nadzor
 • Kotizacija i popusti:12.500 +PDV (u nastavnoj sali); 11.500 +PDV (on line); detalji o redovnim i specijalnom popustu na stranici

Podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti

NOVA PODZAKONSKA AKTA; ZAKON, MERE I INSTRUMENTI ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE; MODELI AKATA I KONTROLNA LISTA; PLANIRANJE I IZVEŠTAVANJE; ROKOVI; NACIONALNA STRATEGIJA

NOVI TERMIN!  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog usvojilo je podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2022 od 17.6.2022), koja su stupila na snagu 25. juna 2022. godine:

 1. Pravilnik o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 2. Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Na seminaru ćemo govoriti o odredbama samog Zakona koji je usvojen prošle godine, ali ćemo i dati tumačenje podzakonskih akata i objasniti obaveze koje po njima proizilaze za poslodavce.

Na našem seminaru dobićete i model akata kao i kontrolnu listu za sprovođenje zakonskih obaveza.

Predavači:

 • Slađana Gligorić, doktor pravnih nauka, politikolog, miritelj i asistent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.
 • Ekspert za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu.

Ciljna grupa: Seminar je namenjen poslodavcima, zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj i službi ljudskih resursa, menadžerima, organizacijama civilnog društva, državnim službenicima, predstavnicima lokalne samouprave, medija i drugih zainteresovanih strana.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti – poslazne osnove za donošenje Zakona

 • Polazni okvir za Zakon i razlozi njegovog donošenja
 • Promene kroz primenu ovog Zakona kao sistemskog instrumenta z a promene u oblasti ekonomije i društva uopšte
 • Analiza rodnih potreba u odnosu na strateške rodne interese – za unapređenje položaja žena i muškaraca u društvu

2) Osnovne postavke zakona i mere za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

 • Sadržaj Zakona i promene koje se žele postići u ekonomskom i socijalnom kontekstu
 • Mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za sprovođenje mera

3) Novine u Zakonu, oblasti primene i obaveze poslodavaca

 • Primena Zakona u smislu uticaja na ekonomski i socijalni položaj žena i mušaraca u različitim oblastima i poslovnom okruženju
 • Planiranje mera za unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za planiranje i izveštavanje o unapređenju rodne ravnopravnosti
 • Sadržaj plana i izveštaja

4) Instrumenti za sprovođenje Zakona – institucionalni okvir

 • Akteri u sprovođenju Zakona i ostvarivanju politika jednakih mogućnosti
 • Načini saradnje i obaveze koje akteri po Zakonu preuzimaju

5) Podzakonska akta koji su u procesu usvajanja (“Sl. glasnik RS” br. 67/2022 od 17.6.2022)

 • Pravilnik o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

6) Nadzor nad primenom zakona i kaznene odrebe

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze (u roku od 5 dana) uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta