Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poreska kontrola

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:6. mart 2020. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Marijan Blešić, Ministarstvo finansija, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju.
 • Kotizacija i popusti:detalji na stranici

Poreska kontrola

Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je svakako jedan od najznačajnijih poreskih zakona koji svojim odredbama precizno određuje kako postupanje nadležnih poreskih organa u postupku poreske kontrole tako i osnovne postulate postupanja poreskih obveznika, odnosno kako se poreska kontrola sprovodi sa aspekta “obe strane”.

Na radionici ćete saznati:

 • Kako da se ponašate u postupku poreske kontrole i izbegnete plaćanje visokih kazni ukoliko su prekršene odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kontrole
 • Koje radnje morate preduzeti
 • Kako da ispunite svoje zakonske dužnosti
 • Kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama
 • Koje obrasce ste dužni da podnesete
 • Koje evidencije treba da vodite
 • Kako treba da se ponašaju poreski inspektori u postupku kontrole
 • Koje mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona mogu biti donete u toku i nakon poreske kontrole

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo nastojati da odgovorimo u okviru obuke koja se bavi primenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao najznačajnijeg procesnog poreskog zakona.

Cilj radionice:

Seminar je interaktivnog karaktera (radionica) i uključuje aktivno angažovanje, diskusiju polaznika i odgovore na pitanja. Cilj seminara je da se polaznicima objasne pojedine odredbe ZPPPA, prepozna suština usvojenih zakonskih rešenja i njihova uspešna primena u praksi.

Namena:

Seminar je namenjen ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim zapodnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i svim poreskim obveznicima radi postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza.

Predavač:

Marijan Blešić, viši savetnik u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za fiskalni sistem, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju.

 

Program seminara:

 • Pravni okvir
 • Odnos Zakona o poreskom postupku i  Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Najznačajnije izmene Zakona o poreskom postupku od decembra 2019. godine
 • Načela poreskog postupka
 • Stranke u poreskom postupku
 • Prava i obaveze poreskih obveznika
 • Prvostepeni poreski postupak
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV). Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo popust od 5%, a za 2 i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs