Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poreska kontrola – najnovije zakonske izmene

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:19. oktobar 2021. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:19. oktobar 2021. od 10h
 • Predavač:Marjan Blešić, Ministarstvo finansija (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (u nastavnoj sali); 11.000 (on line); detalji o popustima na stranici

Poreska kontrola – najnovije zakonske izmene

ZAKONSKI ISPRAVNO POSTUPANJE; NOVINE U ZPPPA

Kako da se ponašate u postupku poreske kotnrole i izbegnete plaćanje visokih kazni ukoliko prekršite odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kontrole, koje radne morate preduzeti, kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, koje obrasce ste dužni da podnesete, koje evidencije da vodite… Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo nastojati da odgovorimo u okviru obuke Poreska kontrola – najnovije zakonske izmene.

Predavač: Marjan Blešić,  rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Pravni okvir
 • Odnos Zakona o poreskom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru, odnosno Zakona o opštem upravnom postupku prilikom postupanja nadležnih poreskih organa u poreskoj kontroli
 • Najnovije izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u pogledu poreske kontrole
 • Poreska kontrola u promenjenim uslovima usled bolesti COVID-19
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene mere u poreskoj kontroli

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs