Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poreska kontrola – najnovije izmene u postupanju poreskih obveznika

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:12. februar 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski potupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Poreska kontrola – najnovije izmene u postupanju poreskih obveznika

Novine u ZPPPA u pogledu sprovođenja poreske kontrole i postupanja

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je svakako jedan od najznačajnijih poreskih zakona koji svojim odredbama precizno određuje kako postupanje nadležnih poreskih organa u postupku poreske kontrole tako i osnovne postulate postupanja poreskih obveznika, odnosno kako se poreska kontrola sprovodi sa aspekta “obe strane”. Najnovije izmene i dopune ovog zakona usvojene su krajem prošle godine a u primeni su od 1. januara, odnosno 1. marta 2019. godine.

 

Na radionici ćete saznati:

 • Kako da se ponašate u postupku poreske kontrole i izbegnete plaćanje visokih kazni ukoliko prekršite odredbe ZPPPA
 • Koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kontrole
 • Koje radnje morate preduzeti da biste ispunili svoje zakonske dužnosti
 • Kako da uskladite interna akta sa zakonskim odredbama
 • Koje obrasce ste dužni da podnesete
 • Koje evidencije moraju da se vode
 • Kako poreski inspektori treba da se ponašaju u postupku poreske kontrole
 • Koje su mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona – u toku i nakon poreske kontrole.

 

Predavač: Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju Sektora za fiskalni sistem Mininstarstva finansija RS

 

Cilj seminara je da se polaznicima objasne pojedine odredbe ZPPPA, prepozna suština usvojenih zakonskih rešenja i uspešna primena navedenih u praksi.

Seminar je namenjen ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijav u privrednim subjektima, fizičkim licima koja nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i svim poreskim obveznicima radi postizanja što višeg nivoa zakonitog potupanja i redovnog izmirenja poreskih obaveza.

 

Nastavni program:

 • Pravni okvir
 • Odnos Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Izmene Zakona o poreskom postupku koje su u primeni od 1. januara 2019. godinne kao i izmene koje će se primenjivati od 1. marta 2019. godine u pogledu poreske kontrole
 • Pružanje poreskih usluga
 • Kontrola lica koja obavljaju neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV). Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo popust od 5%, a za 2 i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs