Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Portal javnih nabavki za naručioce

Detalji

 • WEBINAR:24. septembar 2020. godine od 16 časova
 • Predavači:Eksperti Uprave za javne nabavke: Olivera Rajković i Mladen Alempijević
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Portal javnih nabavki za naručioce

EKSPERTI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

Zašto Portal javnih nabavki za naručioce? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama naručilaca, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, izrada plana javnih nabavki i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki.

 

Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke (Uprava za javne nabavke):

 1. Mladen Alempijević, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki u Kancelariji za javne nabavke
 2. Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove u Kancelariji za javne nabavke

 

NASTAVNI PROGRAM seminara “Portal javnih nabavki za naručioce”:
1) PLAN NABAVKI – PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
 • Izmena, dopuna i realizacija plana nabavki za 2020. godinu, u skladu sa novim ZJN
 • Planiranje nabavki sa aspekta istovrsnosti dobara, usluga i radova
 • Planiranje nabavki sa aspekta definisanja predmeta nabavke, procenjene vrednosti nabavke i postupka javne nabavke
 • Registracija naručioca na Portalu javnih nabavki
 • Formiranje plana javnih nabavki na Portalu JN
 • Izrada plana javnih nabavki u pomoćnoj excel tabeli
 • Izmene i dopune plana javnih nabavki na Portalu
 • Najčešća pitanja, problemi i nedoumice u vezi sa radom na Portalu javnih nabavki

2) PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

 • Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
 • Sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Izveštaj o postupku javne nabavke
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Odluka o obustavi postupka
 • Ugovor o javnoj nabavci

 

Zbog specifičnost teme, na preporuku predavača, nastava će se održati preko web platforme, odnosno u formi webinara.

 

Kotizacija za obuku iznosi 9.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs