Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
  • Vreme:19. i 20. april 2019. godine od 10 do 16,30 časova
  • Predavač:Vojkan Stanković, konsultant i trener IED za oblast upotrebe elektronskih alata u poslovnim operacijama
  • Kotizacija sa popustom:13.050,00 (+PDV) - za oba nastavna dana

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Vojkan Stanković

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo – u 14 nastavnih časova! Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Obuka “Poslovni Excel – osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke).

Excel je izuzetno moćan alat u analitičkim procesima čiji se rezultati mogu upotrebiti za donošenje vrlo značajnih poslovnih odluka.

Poseban deo obuke “Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo” je posvećen upotrebi Excel-a u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su: kako da izvršim pregled prodaje proizvoda po raznim zadatim parametrima, koliko je učešće pojedinih brendova, u kojoj meri je nešto zastupljeno količinski a koliko vrednosno, koliku smo prodaju realizovali u odnosu na planiranu, ako se nastavi ovakav trend, koliko ćemo u narednom periodu ostvariti a koliko ako ga povećamo, kako da iz velike baze zaposlenih izdvojim podatke o godišnjim odnorima, zaradama, zaposlenima iz određenog grada ili opštine, određene uzrasne kategorije i sl.

Teorijski deo obuke “Excel osnovni srednji nivo” ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi bili u mogućnosti da, nakon završenog kursa, samostalno reše situacije na koje mogu da naiđu, a koje programom obuke nisu bile obuhvaćene.

Obuka se održava u nastavnoj sali Instituta u maloj grupi polaznika (najviše 10).

Za sve učesnike obuke Excel – osnovni i srednji nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

 

PREDAVAČ

  • Vojkan Stanković, IT konsultant Instituta i instruktor za elektronsko poslovanje i upotebu elektronskih alata u izvršavanju poslovnih operacija, sa dugogodišnjim trenerskim i predavačkim iskustvom

 

PROGRAM OBUKE

1) Upoznavanje sa Excel radnim okruženjem

kretanje kroz redove, kolone, ćelije; umetanje, brisanje, izmena dizajna redova i kolona

2) Upoznavanje sa glavnim menijem

razumevanje logike rasporeda opcija File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review i View menija;

Manipulacija radnih sveski – files i radnih listova – sheets);

3) Formatiranje ćelija

vizuelno – granice, boje, orijentacija teksta; promena tipa podataka u ćeliji – number, currency, text

4) Upoznavanje i rad sa formulama i funkcijama

Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija; Osnovne funkcije – Sum, Average, Count, Max, Min

5) Sortiranje i filtriranje

Pravilno postavljanje i korišćenje filtera; Sortiranje podataka u tabeli; Color i number filter opcija

6) Rad sa grafikonima i grafičkim elementima

Odabir odgovarajućeg grafikona, Umetanje grafikona, Manipulacija grafičkih elemenata

7) Priprema dokumenata za štampu i unos u Word dokument

Podešavanje stranice – Page Layout skup funkcija; Podešavanja opcija štampanja; Opcije direktnog unosa excel tabela u word

8) Srednji nivo

Pivot tabele

Slajseri u pivot tabelama

Kreiranje izveštaja

Funkcije (vlookup, sumifs, subtotal, if, getpivotdata, mid, len, find, date, weeknum, weekdate…)

Skraćenice (shortcuts)

Grafikoni (charts)

Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada

Trikovi (Tips & Tricks)

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE)

 

VREME ODRŽAVANJA:

19. i 20. april 2019. godine od 10 do 16,30 časova.

 

Kotizacija iznosi 17.400,00. Popust u iznosu od čak 25% važi i za ovu grupu, pa tako kotizacija iznosi svega 13.050,00 dinara (+PDV) što omoguava da uštedite čak 4.350 dinara. Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 5% popusta.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs