Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Detalji

 • MESTO : Zemun, računarski kabinet Instituta, Pregrevica 168
 • VREME:maj/jun 2020. godine od 9 do 16 časova
 • Predavač:Vrhunski stručnjak za upotrebu Excel alata sa dugogodišnjim predavačkim i stručnim iskustvom
 • Kotizacija i popusti:18.400 (+PDV); popusti do 20% (detalji na stranici)

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

VRHUNSKI STRUČNJAK SA DUGOGODIDŠNJIM NASTAVNIM I STRUČNIM ISKUSTVOM

Obuka “Poslovni Excel osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke).

Excel je izuzetno moćan alat u analitičkim procesima čiji se rezultati mogu upotrebiti za donošenje vrlo značajnih poslovnih odluka.

 

O obuci

Poseban deo obuke “Poslovni Excel osnovni i srednji nivo” je posvećen upotrebi Excel-a u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su: kako da izvršim pregled prodaje proizvoda po raznim zadatim parametrima, koliko je učešće pojedinih brendova, u kojoj meri je nešto zastupljeno količinski a koliko vrednosno, koliku smo prodaju realizovali u odnosu na planiranu, ako se nastavi ovakav trend, koliko ćemo u narednom periodu ostvariti a koliko ako ga povećamo, kako da iz velike baze zaposlenih izdvojim podatke o godišnjim odnorima, zaradama, zaposlenima iz određenog grada ili opštine, određene uzrasne kategorije i sl.

Teorijski deo obuke “Poslovni Excel osnovni srednji nivo” ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi bili u mogućnosti da, nakon završenog kursa, samostalno reše situacije na koje mogu da naiđu, a koje programom obuke nisu bile obuhvaćene.

Obuka se održava u nastavnoj sali Instituta u maloj grupi polaznika (najviše 10).

Za sve učesnike obuke Excel napredni nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

 

Predavač

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 4 godine predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog poslovnog alata.

 

PROGRAM OBUKE

1) Osnovni nivo (4 nastavna časa)

 • Upoznavanje sa Excel radnim okruženjem -kretanje kroz redove, kolone, ćelije; umetanje, brisanje, izmena dizajna redova i kolona
 • Upoznavanje sa glavnim menijem – razumevanje logike rasporeda opcija File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review i View menija;
 • Manipulacija radnih sveski – files i radnih listova – sheets);
 • Formatiranje ćelija – vizuelno – granice, boje, orijentacija teksta; promena tipa podataka u ćeliji – number, currency, text
 • Upoznavanje i rad sa formulama i funkcijama
 • Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija; Osnovne funkcije – Sum, Average, Count, Max, Min
 • Sortiranje i filtriranje – Pravilno postavljanje i korišćenje filtera; Sortiranje podataka u tabeli; Color i number filter opcija
 • Rad sa grafikonima i grafičkim elementima – Odabir odgovarajućeg grafikona, Umetanje grafikona, Manipulacija grafičkih elemenata
 • Priprema dokumenata za štampu i unos u Word dokument – Podešavanje stranice – Page Layout skup funkcija; Podešavanja opcija štampanja; Opcije direktnog unosa excel tabela u word

2) Srednji nivo

 • Pivot tabele
 • Slajseri u pivot tabelama
 • Kreiranje izveštaja
 • Funkcije (vlookup, sumifs, subtotal, if, getpivotdata, mid, len, find, date, weeknum, weekdate…)
 • Skraćenice (shortcuts)
 • Grafikoni (charts)
 • Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada
 • Trikovi (Tips & Tricks)

 

VREME ODRŽAVANJA:

April 2020. godine od 9 do 16 časova.

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija iznosi 18.400,00 dinara (+PDV).

Za brze  uplate odobravamo 10% popusta.

Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

Za fizička lica odobravamo posebnih 10% popusta.

(popusti se sabiraju, pa tako fizičko lice koje vrši uplatu u roku od 3 dana, ostvaruje ukupno 20% popusta, odnosno pravno lice koje ima 2 i više učesnika i ostvaruje uplatu u roku od 3 dana, ostvaruje takođe 20% popusta)

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs