Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Potraživanja i dugovanja u ino-poslovanju

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:28. oktobar 2022. godine od 10h
 • Predavač:Branka Đorđević, Ministarstvo finansija
 • Kotizacija i popusti:12.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Potraživanja i dugovanja u ino-poslovanju

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Zbog ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima snabdevanja, koje je izazvala svetska ekonomska ekonomska kriza (prouzrokovana epidemijom covid-19), domaći spoljnotrgovinski subjekti suočeni su sa brojnim izazovima u svom poslovanju, među kojima se kao posebno značajan, izdvaja problem naplate potraživanja, ali i plaćanja dugovanja.

Uz modalitete naplate potraživanja i plaćanja dugovanja, polaznici naše obuke imaće prilike da se upoznaju sa alternativnim načinima prestanka potraživanja i obaveza u poslovanju sa inostranstvom. Dodatno, biće napravljen osvrt na slučajeve pribavljanja sredstava obezbeđenja naplate iz inostranstva koji su predviđeni odgovarajućim deviznim propisima. Na kraju, polaznicima će ukratko biti predstavljen i posao faktoringa, kao jedan od načina obezbeđianja sredstava za redovno poslovanje.

Predavač: Branka Đorđević, Ministarstvo finansija

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Nenaplata potraživanja i neplaćanje dugovanja u poslovanju sa inostranstvom

 • normativni aspekt
 • obaveze rezidenata
 • posledice neizvršenja ili izvršenja sa docnjo propisanih obaveza rezidenata

2) Načini naplate potraživanja i prestanka obaveza

 • platni promet sa inostranstvom
 • naplate i plaćanja u efektivnom stranom novcu
 • alternativni načinin prestanka potraživanja i dugovaranja

3) Pribavljanje sredstava obezbeđenja naplate potraživanja od nerezidenata

 • slučajevi pribavljanja jemstva od nerezidenta koji predstavljaju obavezu rezidenta
 • pribavljanje jemstva od nerezidenta kao pravo ili mogućnost rezidenta

4) Faktoring

 • osnovni pojmovi u regulativi faktoringa
 • naplata potraživanja iz inostranstva kroz obavljanje posla faktoringa
 • statistika izvoznog i uvoznog faktoringa na domaćem tržištu

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs